Numer 10/2023, 9 marca 2023 r.

Opublikowano: 09/03/2023

  • Polska wśród europejskich liderów wzrostu produktywności pracy
  • Przedsiębiorcy wspierają pracowników w związku z wysoką inflacją
  • Energetyka jądrowa szansą na ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych w produkcji wodoru
  • Mniejsza dostępność leków w Europie
  • Europejskie firmy mniej innowacyjne niż konkurencja z USA
  • Niejednoznaczny wpływ pracy zdalnej na work-life balance wśród kobiet
  • Czy łatwo przewidzieć wzrosty na giełdzie?
For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę