Numer 12/2023, 23 marca 2023 r.

Opublikowano: 23/03/2023

  • Europa nie jest zagrożona kryzysem bankowym
  • Polski węgiel koksowy unijnym surowcem krytycznym
  • Zyski z jednolitego rynku UE mogą wzrosnąć
  • Słaby popyt na usługi utrudnia firmom działalność
  • Nowa unijna dyrektywa poprawi efektywność energetyczną budynków
  • Jedna trzecia studentów w Polsce nie kończy rozpoczętych studiów
  • Czy wzrost popularności wideo stanowi wyzwanie dla sieci telekomunikacyjnych?
For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę