Strona główna » Numer 15/2023, 13 kwietnia 2023 r.

Numer 15/2023, 13 kwietnia 2023 r.

Opublikowano: 13/04/2023

  • Przedsiębiorcy wierzą, że friendshoring zmniejsza ryzyko w biznesie
  • Import energii elektrycznej z Ukrainy szansą na podniesienie bezpieczeństwa energetycznego Polski
  • Młodzi Polacy mniej zagrożeni ubóstwem niż ich rówieśnicy z krajów UE
  • Spada wartość inwestycji w sztuczną inteligencję
  • Rozwój technologii zwiększa znaczenie ustawicznego kształcenia
  • Chińska ekspansja kredytowa w państwach rozwijających się
  • Zmiany geopolityczne wpływają na strukturę rezerw światowych
For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę