Numer 7/2022, 17 lutego 2022

Opublikowano: 17/02/2022

Spis treści

  • Popyt zagraniczny tworzy co trzecie miejsce pracy w Polsce;
  • Liczba zakładanych i zamykanych firm bez większych zmian;
  • Pandemia nie przyniosła trwałej rewolucji w zakupach online;
  • Firmy mało intensywnie działają na rzecz ochrony środowiska;
  • Czy polityka Housing First jest skuteczna w pomaganiu osobom w kryzysie bezdomności?
  • Pandemia zwiększyła różnice między krajami pod względem inwestycji w aktywa niematerialne.
For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę