Numer 7/2023, 16 lutego 2023 r.

Opublikowano: 16/02/2023

 • ChatGPT najszybszym zdobywcą rynku w historii internetu
 • Zwiększenie udziału OZE w sektorze budynków
  szansą na elektryfikację ciepłownictwa
 • Cenne złoża metali w Ukrainie
 • Młodszych menadżerów najbardziej wyróżnia
  stosunek do zmian
 • Zdecydowana większość Europejczyków zauważa
  duże nierówności społeczne w swoim kraju
 • Wzrost podatku od nieruchomości w 2023 r.
 • Rynek mieszkaniowy a dobrostan
  psychiczny
For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę