Numer 9/2023, 2 marca 2023 r.

Opublikowano: 02/03/2023

 • Dezintegracja Unii Europejskiej byłaby najbardziej kosztowna
  dla Europy Środkowo-Wschodniej
 • Jedna czwarta funduszy UE na transformację energetyczną
  trafi do Polski
 • Większość uchodźców z Ukrainy planuje szybki powrót do kraju
 • Wpływ migracji Ukraińców na unijną i polską gospodarkę
 • Spadek inflacji w Europie będzie powolny
 • Koszty starzenia się społeczeństw sięgną
  ponad 1/4 PKB UE w 2050 r.
 • Nowe regulacje dla największych platform cyfrowych
  zaczynają wchodzić w życie
For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę