Objęty sankcjami majątek 28 najbogatszych rosyjskich oligarchów to ponad 146 mld USD

21/03/2022

W wyniku agresji Rosji na Ukrainę sankcjami Zachodu zostali objęci m.in. miliarderzy powiązani z reżimem Władimira Putina.  Sankcjami UE zostało objętych 862 osób, a USA 446. Choć trudno jest oszacować ich łączny majątek, wiadomo, że 28 oligarchów z obu list posiada zasoby o wartości 146,4 mld USD – policzył Polski Instytut Ekonomiczny.

W ramach sankcji nałożonych na Rosję, Unia Europejska wprowadziła zakaz prowadzenia rosyjskich depozytów powyżej 100 tys. euro w bankach UE, rachunków prowadzonych przez centralne depozyty papierów wartościowych UE oraz zakaz sprzedaży papierów wartościowych denominowanych w euro klientom rosyjskim. Rosyjscy dyplomaci, urzędnicy i biznesmeni nie mogą już korzystać z przepisów o ułatwieniach wizowych, które umożliwiają uprzywilejowany dostęp do UE. UE i USA przyjęły sankcje mające na celu zamrożenie zarówno aktywów prezydenta Władimira Putina i jego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa, jak i majętnych osób powiązanych z rosyjskim reżimem.

„UE opublikowała listy sankcyjne obejmujące 608 nazwisk powiązanych z reżimem Putina. Przedłużono także sankcje nałożone na Rosję po aneksji Krymu i rozpoczęciu wojny w Donbasie, co oznacza, że sankcjami UE w związku z konfliktem objętych jest w sumie 862 osoby. Wśród osób, na które sankcje nałożono w 2022 r., znajduje się 16 rosyjskich miliarderów, których majątek wart jest ponad 100 mld USD. USA objęło sankcjami 446 osób – majątek 15 z nich wart jest ponad 90 mld USA. Ponieważ niektóre nazwiska powtarzają się na obu listach, na podstawie ogólnodostępnych danych można oszacować wartość majątku 28 najbogatszych rosyjskich oligarchów na kwotę 146,4 mld USD” – mówi Krzysztof Kutwa, analityk w Polskim Instytucie Ekonomicznym.

Unijnymi sankcjami zostali objęty m.in. Andrej Melniczenko – założyciel spółki chemicznej EuroChem Group oraz spółki węglowej SUEK, a także większościowy właściciel Morskiego Portu Handlowego Murmańsk, Michaił  Fridman – założyciel jednego z największych prywatnych banków Rosji Alfa-Bank oraz Aliszer Usmanow, współwłaściciel firmy Metalloinvest, który prowadzi interesy m.in. w branży metali szlachetnych, żelaza, stali, gazu ziemnego. Łączny majątek tylko tych trzech osób to ok. 44 mld USD.

Na amerykańskiej liście sankcyjnej znalazł m.in. Giennadij Timczenko – założyciel i właściciel prywatnej grupy inwestycyjnej Volga Group, która specjalizuje się w inwestycjach w aktywa energetyczne, transportowe i infrastrukturalne; Sulejman Kerimow – związany z  wchodzącym w skład Federacji Rosyjskiej Dagestanem, Wiktor Vekselberg – magnat przemysłu aluminium i tytanu, prezes zarządu spółki akcyjnej TNK-BP oraz prezes przedsiębiorstwa Renowa oraz Andrej Skoch – współwłaściciel huty Lebedinsky Mining. Łączny majątek tych 4 miliarderów to ok. 50 mld USD.

Nota metodologiczna: Lista osób objętych sankcjami Unii Europejskiej powstała w oparciu o (i) Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2022/236 z dnia 21 lutego 2022 r. wykonujące rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających; (ii) Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2022/260 z dnia 23 lutego 2022 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających; (iii) Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2022/332 z dnia 25 lutego 2022 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających; (iv) Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2022/336 z dnia 28 lutego 2022 r. wykonujące rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających; (v) Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2022/396 z dnia 9 marca 2022 r. wykonujące rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających; (vi) Decyzję Rady (WPZIB) 2022/411 z dnia 10 marca 2022 r. dotycząca zmiany decyzji 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi. Lista osób objętych sankcjami Stanów Zjednoczonych powstała w oparciu o dane Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych zgromadzonych w aplikacji Sanctions List Search. Dane o wartości majątku pozyskano z listy miliarderów opracowywaną przez Forbesa.

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę