Pandemia umocniła pozycję Polski w światowym eksporcie

Łukasz Ambroziak

Opublikowano: 23/08/2021

Łukasz Ambroziak, „Obserwator Gospodarczy”: Czynnikiem, który zadecydował o dobrych wynikach polskiego eksportu w czasie pandemii był większy stopień jego towarowej dywersyfikacji w porównaniu z większością państw UE oraz produkcja licznych dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku.

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę