PIE będzie bliżej współpracował z MSZ

PIE będzie bliżej współpracował z MSZ

Opublikowano: 15/03/2021

Polski Instytut Ekonomiczny podpisał z Ministerstwem Spraw Zagranicznych porozumienie o współpracy.

PIE będzie wspierać resort dyplomacji dostarczając analizy i opracowania związane m.in. z koniunkturą światową, polską aktywnością eksportową i inwestycyjną oraz handlem zagranicznym wspierając międzynarodowy potencjał polskiej gospodarki i dyplomację ekonomiczną.

Zawarte dzisiaj Porozumienie o współpracy między resortem dyplomacji a Polskim Instytutem  Ekonomicznym to kolejny krok w kierunku wzmacniania międzynarodowego potencjału polskiej gospodarki i obecności polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. Sformalizowanie tej współpracy sprzyjać będzie także efektywniejszym działaniom dyplomacji ekonomicznej, opartym o rzetelne i wielowymiarowe analizy, na czym zyskają – w końcowym efekcie – polscy eksporterzy i inwestorzy – powiedział Paweł  Jabłoński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Bardzo się cieszę, że tworzone przez ekspertów PIE opracowania i analizy będą mogły wspierać funkcjonowanie MSZ. Dostęp do szybkich, precyzyjnych i adekwatnych do potrzeb danych ekonomicznych są dziś kluczowym czynnikiem pozwalającym na skuteczne działania zmierzające do dalszego rozwoju polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej – powiedział Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Polski Instytut Ekonomiczny będzie wspierać Ministerstwo Spraw Zagranicznych, przygotowując analizy i opracowania eksperckie m.in. na temat stanu i zmian koniunktury światowej i ich implikacji dla polskiej gospodarki, perspektywicznych kierunków polskiej aktywności eksportowej i inwestycyjnej, kondycji polskiego sektora eksportowego, warunków handlu międzynarodowego oraz aktywności Polski w organizacjach międzynarodowych o profilu gospodarczym i ugrupowaniach integracyjnych o charakterze regionalnym.

Nowe globalne wyzwania, takie jak pandemia COVID-19, potwierdzają konieczność systematycznej analizy rzeczywistości ekonomicznej otaczającej naszą gospodarkę i definiowania, czy też redefiniowania szans dla działania polskich przedsiębiorstw. Jest to jedyna możliwość szybkiej i skutecznej adaptacji naszych przedsiębiorców do nowych uwarunkowań, a tym samym klucz do sukcesu gospodarczego – podkreślił wiceminister Jabłoński.

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 1928 roku. Obszary badawcze Polskiego Instytutu Ekonomicznego to przede wszystkim handel zagraniczny, makroekonomia, energetyka i gospodarka cyfrowa oraz analizy strategiczne kluczowych obszarów życia społecznego i publicznego. w Polsce. Instytut wykonuje analizy i ekspertyzy na potrzeby realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także popularyzuje polskie badania naukowe w zakresie nauk ekonomicznych i społecznych w kraju i za granicą.

 

Kontakt dla mediów:

Ewa Balicka-Sawiak

Rzecznik Prasowy

T: +48 727 427 918

E: ewa.balicka@pie.net.pl

Kategoria:

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę