Polacy wobec redukcji zużycia zasobów: 83 proc. za ograniczeniem jednorazówek, ale 57 proc. nie zrezygnuje z mięsa i nabiału

Opublikowano: 13/06/2022

Polski Instytut Ekonomiczny przeprowadził badanie dotyczące podejścia Polaków do postulatów dewzrostu, czyli takiego zredukowania zużycia energii i zasobów w gospodarce, by dążyć do równowagi środowiskowej przy jednoczesnym zmniejszaniu nierówności społecznych i podnoszeniu jakości życia.

Polacy gotowi do zmian w modelu konsumpcji, ale raczej wybiórczo

Jak wynika z badań PIE, zaledwie niespełna 7 proc. respondentów jest zdania, że zmiana przez nich nawyków konsumpcyjnych byłaby czymś trudnym. 82 proc. pytanych uważa rzadsze wymienianie sprzętu elektronicznego za najłatwiejszą do wdrożenia zmianę konsumpcyjną ograniczającą indywidualne emisje. Najtrudniej byłoby Polakom pożegnać się z mięsem i nabiałem (ok. 57 proc. odpowiedzi wskazujących na trudność).

Wbrew powszechnej opinii, że młodzi są bardziej zatroskani o klimat, to starsi respondenci deklarują, że łatwiej byłoby im zmienić zachowania konsumpcyjne, które szkodzą środowisku, chociaż różnice te nie są znaczne. Starsi łatwiej zrezygnowaliby z kupowania nowych ubrań i częstej wymiany elektroniki, ale trudniej byłoby im zrezygnować z mięsa i nabiału, a także korzystania z aut.

***

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 1928 roku. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce, z uwzględnieniem sytuacji międzynarodowej.

 

Kontakt dla mediów:

Ewa Balicka-Sawiak

Rzecznik Prasowy

T: +48 727 427 918

E: ewa.balicka@pie.net.pl

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę