Polska bez komunizmu. Jaka byłaby Polska w 2018 roku bez Stalina i Jaruzelskiego?

Opublikowano: 29/01/2019

Autor: Piotr Arak

Piotr Arak: Szacując korzyści z pokoju zastanawiamy się, jak wyglądałaby Polska bez Bieruta i Jaruzelskiego. Co by było, gdybyśmy po wojnie stali się krajem przechodzącym przemiany gospodarcze tak jak Finlandia, Hiszpania, czy Grecja? Jak rozwijałaby się Polska bez polityki gospodarczej Ochaba czy społecznej Bieruta?

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę