Polski Instytut Ekonomiczny z nowym zespołem komunikacji

Opublikowano: 04/12/2018

Od początku grudnia do zespołu Polskiego Instytutu Ekonomicznego dołączył Andrzej Kubisiak, który będzie pełnił funkcję Kierownika Zespołu Komunikacji i Eksperta ds. Rynku Pracy. Będzie sprawował pełen nadzór nad polityką informacyjną Instytutu, a także będzie odpowiadać za przygotowanie analiz dotyczących sytuacji na rynku pracy.

Do Instytutu staramy się przyciągać talenty z biznesu, administracji i nauki. Już dzisiaj możemy pochwalić się świetnymi ekspertami z dziedziny ekonomii. Ich wiedza  badania stanowią unikalne know-how, którym chcemy się dzielić z szerszą grupą odbiorców w kraju, a także poza jego granicami. Dlatego postanowiliśmy postawić na sprawne struktury komunikacyjne, które będą odpowiadać za informowanie o dorobku prac analitycznych Instytutu. Andrzej Kubisiak łączy w sobie dwie ważne dla nas cechy: wiedza ekspercka i sprawność komunikacji, które muszą towarzyszyć każdemu współczesnemu ośrodkowi analitycznemu – mówi Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Do zadań zespołu komunikacji będzie należało prowadzenie bieżącej komunikacji i współpracy z mediami, dostarczanie eksperckich komentarzy i analiz, a także wsparcie w przygotowaniu seminariów i konferencji. Kierownikiem Zespołu Komunikacji został Andrzej Kubisiak, który w grudniu dołączył do Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Odpowiada za zarządzanie procesami komunikacyjnymi Instytutu i opracowywanie analiz dotyczących sytuacji na rynku pracy. Swoje 10-letnie doświadczenie w PR zdobywał głównie w sektorze bankowym i komunikacyjnym. Od 2015 roku był związany z Grupą Work Service, gdzie poza prowadzeniem komunikacji zewnętrznej, opracowywał cykliczne raporty rynkowe mówiące o procesach migracyjnych i kluczowych trendach na rynku pracy. W II kwartale 2018 roku wszedł w skład Rady Rynku Pracy działającej przy Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Jest absolwentem Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim.

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank gospodarczy, którego historia sięga 1928 roku. Obszary badawcze Instytutu to przede wszystkim handel zagraniczny, energetyka i gospodarka cyfrowa oraz analizy strategiczne dotyczące kluczowych obszarów życia społecznego i publicznego Polski. Instytut zajmuje się dostarczaniem analiz i ekspertyz do realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także popularyzacją polskich badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych w kraju oraz zagranicą.

Wszystkie aktualne publikacje, informacje o planowanych wydarzeniach i materiały dla mediów dostępne są na stronie internetowej, pod adresem: www.pie.net.pl

Obszary badawcze Polskiego Instytutu Ekonomicznego to przede wszystkim handel zagraniczny, energetyka i gospodarka cyfrowa oraz analizy strategiczne dotyczące kluczowych obszarów życia społecznego i publicznego Polski. Instytut zajmuje się dostarczaniem analiz i ekspertyz do realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także popularyzacją polskich badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych w kraju oraz zagranicą.

Kontakt dla mediów:
Andrzej Kubisiak
Kierownik Zespołu Komunikacji
Ekspert ds. Rynku Pracy
tel. 48 512 176 030

Kategoria: Komunikaty prasowe

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę