Polskie firmy lubią ryzyko – tylko połowa ubezpiecza swoją działalność

Opublikowano: 03/04/2019

Jak wynika z badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego, tylko 49 proc. firm w Polsce korzysta z ubezpieczeń majątkowych, finansowych, inwestycyjnych czy oszczędnościowych. Najpopularniejsze są ubezpieczenia od kradzieży, włamania i rabunku.

Co piąta firma w ogóle nie ubezpiecza transakcji sprzedaży swoich wyrobów lub usług, a jedynie 17,4 proc. korzysta z  ubezpieczeń i gwarancji eksportowych.

Blisko połowa przedsiębiorców spośród 600 przebadanych przez Polski Instytut Ekonomiczny we wrześniu 2018 roku korzysta z jakiejś formy ubezpieczeń. Najczęściej wskazywane są ubezpieczenie majątkowe, a do ich najpopularniejszych form należą ubezpieczenia od kradzieży, włamań i rabunku (70 proc. wskazań), ubezpieczenia od ryzyk awarii (57 proc. wskazań) oraz następstw nieszczęśliwych wypadków (54 proc. wskazań).

Ubezpieczenia finansowe są zdecydowanie mniej popularne. Najczęściej wskazywane, gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu, uzyskały wynik zaledwie 16 proc. – mówi Katarzyna Dębkowska, kierownik zespołu foresightu gospodarczego Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Częstość korzystania z ubezpieczeń wzrasta wraz z wielkością przedsiębiorstwa. Większe firmy bardziej świadomie zarządzają ryzykiem i równocześnie dysponują większymi środkami pieniężnymi do wydania na ten cel.

Przedsiębiorstwa najczęściej korzystają z ubezpieczeń od włamania i kradzieży, awarii oraz następstw nieszczęśliwych wypadków. Rzadziej wykorzystywane są ubezpieczenia związane z odpowiedzialnością cywilną oraz dotyczące procesów. Pracodawcy często nie potrafią ocenić ryzyk w podejmowanych przez siebie działaniach, dlatego sporadycznie ubezpieczają swój majątek – tłumaczy Katarzyna Dębkowska. Dopiero gdy dochodzi do wydarzenia, które wiąże się z poniesieniem kosztów, przedsiębiorcy zdają sobie sprawę ze związków przyczynowo-skutkowych w prowadzonych działaniach.

Ubezpieczenia transakcji sprzedaży

Co piąte przedsiębiorstwo w ogóle nie ubezpiecza transakcji sprzedaży swoich wyrobów lub usług. Połowa ubezpiecza je podczas sprzedaży krajowej, a 28 proc. zarówno podczas sprzedaży krajowej, jak i na eksport. Zaledwie 4 proc. przebadanych firm ubezpiecza transakcje sprzedaży tylko podczas kontraktów eksportowych. Z kolei z ubezpieczeń i gwarancji eksportowych w KUKE S.A. gwarantowanych przez Skarb Państwa korzystało 17,4 proc. producentów-eksporterów z sekcji przetwórstwa przemysłowego. Był to odsetek ok. 2,5-krotnie wyższy niż w przypadku kredytów eksportowych w BGK (7,3 proc.) i ok. 3,5-krotnie wyższy niż w przypadku dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych (4,9 proc.).

Z ubezpieczeń i gwarancji eksportowych korzysta coraz więcej przedsiębiorstw – mówi Janusz Chojna, kierownik zespołu handlu zagranicznego Polskiego Instytutu Ekonomicznego. – Między 2014 a 2017 rokiem zaobserwowaliśmy wzrost o 5,8 pp. W przybliżeniu co dziesiąty z badanych eksporterów nie tylko korzystał z ubezpieczeń i gwarancji eksportowych, lecz także uważał je za bardzo istotne dla firmy.

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank gospodarczy, którego historia sięga 1928 roku. Obszary badawcze Polskiego Instytutu Ekonomicznego to przede wszystkim handel zagraniczny, energetyka i gospodarka cyfrowa oraz analizy strategiczne dotyczące kluczowych obszarów życia społecznego i publicznego Polski. Instytut zajmuje się dostarczaniem analiz i ekspertyz do realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także popularyzacją polskich badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych w kraju oraz za granicą.

Kontakt dla mediów:
Andrzej Kubisiak
Kierownik Zespołu Komunikacji
tel. 48 512 176 030

Kategoria: Komunikaty prasowe

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę