Przyszłość 4.0 – Wyzwania polityki przemysłowej w Polsce i Niemczech

Opublikowano: 28/11/2019

28 listopada 2019 w Domu Handlowym Mysia 3 w Warszawie odbyła się konferencja ekspercka współorganizowana przez Polski Instytut Ekonomiczny oraz Fundację im. Friedricha Eberta.

Konferencję otworzyło wystąpienie minister rozwoju Jadwigi Emilewicz. W trakcie spotkania Ignacy Święcicki, kierownik Zespołu Gospodarki Cyfrowej PIE, zaprezentował raport „Drogi do Przemysłu 4.0. Robotyzacja na świecie i lekcje dla Polski”.

W pierwszej części spotkania odbyła się debata ekspercka pt. „Przemysł 4.0 – tuż za rogiem czy odległa przyszłość?”. W rozmowie wzięli udział:

  • Markus Hess, Dyrektor podwydziału ds. przemysłu i przyszłości mobilności w Ministerstwie Gospodarki i Energetyki Republiki Federalnej Niemiec,
  • Michael Clausecker, doradca ds. zarządzania,
  • Piotr Mieczkowski, Dyrektor Wykonawczy w Fundacji Digital Poland,
  • Paweł Borys, Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju,
  • Cezary Mychlewicz, Dyrektor Marketingu w Siemens Polska.

W drugiej części konferencji odbyła debata poświęcona zmianom technologicznym w gospodarce oraz ich wpływowi na rynek pracy, do której zostali zaproszeni:

  • Christian Brunkhorst, Pełnomocnik branżowy ds. dostawców z branży motoryzacyjnej i budowy pojazdów w IG Metall,
  • Lars Gutheil, dyrektor generalny Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej,
  • Włodzimierz Schmidt, prezes zarządu, Związek Przedsiębiorców Branży Internetowej,
  • Katarzyna Śledziewska, dyrektor zarządzająca DeLab UW,
  • Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Motoryzacyjnego.

Kategoria:

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę