Rzeczpospolita Obojga Narodów jako obszar gospodarczy

Rzeczpospolita Obojga Narodów jako obszar gospodarczy

Opublikowano: 03/07/2019

Polski Instytut Ekonomiczny i Instytut Europy Środkowej zorganizowały konferencję, która odbyła się 2 lipca o godz. 11.00 w Sali konferencyjnej IES w Lublinie.

W trakcie spotkania zaprezentowano raport „Rzeczpospolita Obojga Narodów jako obszar gospodarczy: 450. rocznica Unii Lubelskiej”.

W XVI stuleciu Rzeczpospolita była jednym z największych państw europejskich, rozciągającym się od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego. Rozwijała się gospodarczo i kulturalnie, a jej unikalne instytucje polityczne wzbudzały zainteresowanie elit intelektualnych całego kontynentu. W 450. rocznicę Unii Lubelskiej warto zastanowić się nie tylko nad czynnikami, które doprowadziły do powstania tego niezwykłego państwa, lecz także nad przyczynami jego upadku pod koniec XVIII w.

Raport został zaprezentowany przez Piotra Araka – Dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Do debaty na jego temat zostali zaproszeni:
• Prof. dr hab. Maciej Bałtowski, kierownik Katedry Teorii i Historii Ekonomii UMCS;
• Dr hab. Bartosz Jóźwik, Katedra Ekonomii Międzynarodowej WNS KUL;
• Prof. Michał Kopczyński, Instytut Historyczny, UW;
• dr hab. Robert Kozyrski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II).

Moderacja: dr hab. Tomasz Stępniewski, wicedyrektor Instytut Europy Środkowej;
• Wprowadzenie: dr hab. Beata Surmacz, dyrektor Instytutu Europy Środkowej.

Kategoria:

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę