Spotkanie ekspertów w ramach projektu „Foresight małych i średnich miast”

Opublikowano: 10/09/2019

Spotkanie odbyło się 10 września 2019 roku w siedzibie Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

W Polskim Instytucie Ekonomicznym trwają intensywne prace nad nowym raportem dotyczącym przyszłości małych i średnich miast w Polsce. Zespół foresightu gospodarczego zaprosił do współpracy przy projekcie ekspertów zajmujących się szeroko pojętą polityką miejską. W dniu 10 września 2019 r w siedzibie PIE miało miejsce spotkanie, na które zostali zaproszeni:

  • dr hab. Przemysław Śleszyński, prof. IGiPZ PAN,
  • dr hab. Ewa Glińska, prof. PB,
  • dr hab. Dorota Perło,
  • dr hab. Marcin Wójcik, prof. UŁ,
  • dr Karolina Dmochowska,
  • dr Jarosław Górski,
  • Norbert Brzostowski.

W spotkaniu wzięli również udział członkowie Zespołu Foresightu Gospodarczego PIE, w których imieniu wystąpiła dr Katarzyna Dębkowska, kierownik zespołu, prezentując dotychczasowy stan prac nad projektem, w szczególności koncentrując się na wynikach przeprowadzonych przez PIE badań wśród 295 przedstawicieli polskich małych i średnich miast. Wyniki te będą wykorzystane w dalszych pracach ekspertów, którzy zbudują scenariusze rozwoju odpowiednio wyspecyfikowanych typów małych i średnich miast w perspektywie 2035 r.

Już dziś zapraszamy wszystkich do śledzenia losów projektu, który zakończy się w październiku tego roku prezentacją raportu z badań.

Kategoria:

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę