Stany Zjednoczone są najbardziej perspektywicznym rynkiem zbytu dla polskiego eksportu spośród rynków pozaunijnych

Opublikowano: 02/02/2022

Pandemia COVID-19 zachwiała światowym handlem. Polska stała się jednym z beneficjentów zmian, m.in. dzięki większemu popytowi na trwałe dobra konsumpcyjne. Nadal za aż 74 proc. wartości polskiego eksportu odpowiadały państwa Unii Europejskiej i kluczowa rola UE zostanie z pewnością utrzymana.

Top 10 pozaunijnych rynków dla polskiego eksportu

Wśród pięciu najbardziej perspektywicznych rynków uwzględnionych w  rankingu oprócz USA znalazły się również Zjednoczone Emiraty Arabskie, Ukraina, Chiny i Indie. Z tych państw najistotniejsza, jeszcze do niedawna, wydawała się Ukraina ze względu na bliskość geograficzną i kulturową. Jednak obserwowany w ostatnim czasie wzrost niestabilności politycznej w regionie zmniejsza nieco te perspektywy. Z kolei ZEA swoje wysokie, drugie miejsce, zawdzięczają dużemu kontraktowi realizowanemu przez zakłady Alstomu dla dubajskiego metra, który wpłynął na oszacowaną konkurencyjność polskiego eksportu.

Pierwszą dziesiątkę zamykają Wietnam, Japonia, Kanada, Egipt i Serbia. To pokazuje zróżnicowanie rankingu rynków perspektywicznych – tak pod względem geograficznym, jak i poziomów rozwoju. Z połową tych państw Unia Europejska zawarła preferencyjne umowy o wolnym handlu, z drugą połową wymiana gospodarcza odbywa się na podstawie przepisów WTO.

Bariery pozataryfowe hamulcowymi wzrostu eksportu na dalsze rynki

Eksporterzy na rynkach zagranicznych skarżą się przede wszystkim na bariery pozataryfowe. Eksport poza jednolity rynek europejski stanowi wyzwanie pod względem koniecznej do zebrania dokumentacji, spełnienia wymogów certyfikacji i licencjonowania produktów czy też wymogów sanitarnych i fitosanitarnych. Te kwestie stają się utrudnieniami nawet w eksporcie do państw, z którymi UE zawarła umowy o wolnym handlu. Problemem, szczególnie wśród państw rozwijających się, jest też nieprzejrzystość procedur, korupcja, niestabilność polityczna i w aspektach bezpieczeństwa. Sprawne pokonywanie tych barier przez eksporterów i zmniejszanie ich w toku międzynarodowych negocjacji będzie kluczowe dla rozwoju polskich dostaw.

Rynki pozaeuropejskie, szczególnie azjatyckie, wymagają od polskich eksporterów znacznie większego zaangażowania i dostosowania. Skuteczna rywalizacja na tych rynkach wymaga realizacji długoterminowych planów oraz zasobów pozwalających czekać na zyski nawet kilka lat, o co znacznie łatwiej w przypadku dużych firm. Podobnie jest, jeżeli chodzi o potencjał innowacyjny przedsiębiorstw, a to właśnie dzięki eksportowi dóbr innowacyjnych udaje się wchodzić na dalekie i trudniejsze rynki. Co istotne, badani przez nas eksporterzy podkreślają, że członkostwo w UE pozytywnie wpływa na odbiór ich produktów. Dzięki temu produkty z Polski są uznawane za towary wyższej jakości. Szansą rozwoju relacji handlowych z niektórymi państwami w Azji może być amerykańsko-chińska rywalizacja gospodarcza, która zachęca państwa azjatyckie do dywersyfikowania partnerów gospodarczych – mówi Marek Wąsiński, kierownik zespołu gospodarki światowej w Polskim Instytucie Ekonomicznym.

***

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 1928 roku. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce, z uwzględnieniem sytuacji międzynarodowej.

 

Kontakt dla mediów:

Ewa Balicka-Sawiak

Rzecznik Prasowy

T: +48 727 427 918

E: ewa.balicka@pie.net.pl

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę