Wyjazdy wakacyjne Polaków w okresie pandemii

Wyjazdy wakacyjne Polaków w okresie pandemii

Opublikowano: 14/09/2020

W związku z licznymi komentarzami, jakie wywołał tekst opublikowany w naszym „Tygodniku Gospodarczym” nr 35/2020, zwracamy uwagę, że dotyczy on wyłącznie sektora wyjazdów rekreacyjnych Polaków. Nie odnosimy się w nim do sytuacji sektora turystyki biznesowej ani turystyki bazującej na wyjazdach zagranicznych z i do Polski, co próbuje się nam przypisywać. Dlatego zachęcamy do zapoznania się […]

Plany i realizacja wyjazdów wakacyjnych Polaków bezpośrednio przekładają się na sytuację branży turystycznej, jednej z najbardziej dotkniętych branż z powodu pandemii. Czy wakacje w okresie pandemii sprzyjały wyjazdom Polaków, jaki kierunek wybrali i jaką kwotę przeznaczyli na wyjazdy?

Z badania Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego wynika, że w lipcu 2020 r. 32 proc. hoteli miało wykorzystanych ponad 60 proc. pokoi hotelowych, natomiast po 34 proc. hoteli miało zajętych zarówno poniżej 30 proc., jak i między 30 proc. a 60 proc. Swą działalność wznowiło wtedy już 99 proc. hoteli, a 79 proc. z nich do końca lipca przystąpiło do programu bon turystyczny.

Według badania Polskiej Organizacji Tury-stycznej zrealizowanego w drugiej połowie czerwca 2020 r., 55 proc. Polaków planowało wyjazd turystyczno-wypoczynkowy z co najmniej jednym noclegiem. Niemal wszyscy planujący wyjazd w 2020 r. spędzali urlop poza domem także w poprzednich latach. Jednak czyniło tak również 3/4 osób, które nie zamierzały skorzystać z wyjazdowego wypoczynku w tym roku. Najczęściej podawane przyczyny rezygnacji z wyjazdu w 2020 r. były związane z pandemią COVID-19 (pogorszenie sytuacji ekonomicznej, obawa o zdrowie i konieczność przestrzegania ograniczeń). Na przyczyny te wskazało łącznie 76 proc. badanych.

PIE wspólnie z PFR przeprowadził w miesiącach letnich trzy fale badań konsumentów, w których jednym z obszarów badawczych były tegoroczne wyjazdy wakacyjne Polaków. Z odpowiedzi zebranych na początku wakacji wynikało, że 42 proc. badanych zamierzało wyjechać na wakacje (wyjazd co najmniej na tydzień). W drugiej fali badania, realizowanej pod koniec lipca zapytano o zrealizowane w lipcu i planowane na sierpień wyjazdy wakacyjne. W lipcu skorzystało z nich 20 proc. badanych, a wśród tych, którzy jeszcze nie wyjeżdżali 23 proc. zadeklarowało plany wyjazdu na sierpień. Z trzeciej fali badań zrealizowanej pod koniec sierpnia wynika, że 35 proc. badanych wyjechało na wakacje, co stanowi o 7 pkt. proc. mniej niż deklarowano na początku wakacji. Ponad 3/4 wyjeżdżających (76 proc.) obrało jako kierunek wyjazdu Polskę, 12 proc. wybrało się za granicę, natomiast 3 proc. było na wakacjach w Polsce i za granicą.

Wydatki związane z wyjazdami wakacyjnymi pokazują, że większość badanych (40 proc.) wydała na wyjazd mniej niż 1000 zł na osobę. Niespełna 1/5 wydała 1000-1500 zł, 17 proc. – 1500-2000 zł, a jedynie 13 proc. powyżej 2500 zł. Wydatki do 1000 zł planowały ponieść przede wszystkim osoby w wieku 18-39 lat, natomiast w wyższych przedziałach wiekowych różnice w wysokości wydatków były niewielkie. Najmniejsze kwoty przeznaczyli na wakacje mieszkańcy wsi, natomiast wśród osób z miast powyżej 250 tys. mieszkańców zwraca uwagę znaczący udział (19 proc.) osób, które przeznaczyły na wakacje powyżej 2500 zł. Biorąc pod uwagę wykształcenie można zauważyć, że najmniejsze wydatki deklarowały osoby z wykształceniem średnim, a największe – z wyższym.

kwota wakacje

Zaprezentowane wyniki badań pozwalają stwierdzić, że obawy o sytuację branży turystycznej w okresie wakacji 2020 r. nie sprawdziły się. Udział osób, które wyje-chały na wakacje w 2020 r. nie różnił się znacząco od odsetka tych osób w po-przednim roku. W 2019 r. w miesiącach typowo wakacyjnych (lipiec-sierpień) wyje-chało turystycznie (łącznie wyjazdy krajowe i zagraniczne) na 5 dni lub dłużej 12,7 mln osób w wieku 15 lat lub więcej, czyli 39 proc. mieszkańców Polski w tym przedziale wiekowym. Poprawie sytuacji branży turystycznej służy fakt, że z obawy przed pandemią wiele osób, które w poprzednich latach wyjeżdżały na urlop za granicę, postanowiło spędzić go w tym roku w kraju. Niewątpliwie wzrostowi wyjazdów sprzyja też możliwość skorzystania od 1 sierpnia 2020 r. z bonu turystycznego.

Bibliografia:

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę