Strona główna » Wymiana handlowa z Niemcami generuje nawet 10 proc. PKB Polski

Wymiana handlowa z Niemcami generuje nawet 10 proc. PKB Polski

Opublikowano: 15/12/2022

Niemcy od lat pozostają jednym z kluczowych partnerów gospodarczych Polski. Blisko 10 proc. polskiego PKB w 2018 r. zależało od wymiany handlowej z naszym zachodnim sąsiadem, w tym ponad 7 proc. zawdzięczamy popytowi odbiorców końcowych za Odrą, a kolejne 2,6 proc. wynika z eksportu przez Niemcy polskiej wartości dodanej. Polski Instytut Ekonomiczny w raporcie „Współpraca handlowo-inwestycyjna Polski z Niemcami” analizuje bilans handlowy obu krajów w zakresie tworzenia PKB oraz miejsc pracy, strukturę wymiany handlowej, a także  wzajemną współpracę w formie inwestycji bezpośrednich.

Współpraca gospodarcza Niemiec i  Polski

Polska odnosi korzyści z wymiany handlowej z Niemcami, zarówno pod względem uzyskiwanej wartości dodanej, jak i liczby pracujących. Oznacza to, że popyt niemieckich odbiorców końcowych (gospodarstw domowych, firm, administracji rządowej i samorządowej) generował w Polsce więcej wartości dodanej oraz większą liczbę miejsc pracy niż popyt finalny w Polsce generował w Niemczech. Dodatkowe korzyści dla Polski wynikają z niemieckiego eksportu towarów, w których zawarta jest polska wartość dodana. Dowodzą tego poniższe dane.

Z jednej strony, dzięki popytowi odbiorców końcowych w Niemczech, w Polsce w 2018 r. zatrudnionych było 1150 tys. pracowników. W porównaniu do 2004 r. był to wzrost o 362 tys. pracujących, czyli o 46 proc. Do tego trzeba doliczyć 393 tys. osób zatrudnionych w Polsce, których miejsca pracy istnieją dzięki niemieckiemu eksportowi towarów, zawierających polską wartość dodaną. Z drugiej strony popyt finalny w Polsce kreował 373 tys. miejsc pracy w Niemczech. Wartość ta od 2004 r. wzrosła o 168 tys., czyli ponad dwukrotnie. Kolejne 136 tys. osób ma pracę dzięki temu, że w polskim eksporcie zawarta jest niemiecka wartość dodana.

Niemcy ważniejsze dla Polski niż Polska dla Niemiec

Istnieje wyraźna asymetria w znaczeniu obu krajów we wzajemnej wymianie handlowej, co wynika z różnic w wielkości gospodarek. Wymiana handlowa z Niemcami ma w tworzeniu wartości dodanej oraz miejsc pracy w Polsce kilkukrotnie większe znaczenie niż wymiana handlowa z Polską w tworzeniu wartości dodanej i miejsc pracy w Niemczech. Z tego powodu Niemcy są znacznie ważniejsi dla Polski niż Polska dla Niemiec” – mówi Łukasz Ambroziak, starszy doradca w zespole gospodarki światowej PIE..

Polska jest dla Niemiec piątym partnerem handlowym w eksporcie i czwartym w imporcie. Czwartym dostawcą towarów dla swojego zachodniego sąsiada Polska stała się w okresie pandemii COVID-19, gdy wyprzedziła Francję. Polska już od 2012 r. odnotowuje nadwyżkę w handlu towarowym z Niemcami, która w 2021 r. sięgnęła 9 mld EUR.

Spowolnienie gospodarcze za Odrą odbije się na kondycji gospodarki w Polsce

„Perspektywy polsko-niemieckiej wymiany handlowej w kolejnych miesiącach stoją pod znakiem zapytania. Mimo że październik i listopad przyniósł poprawę nastrojów oraz lepsze od prognoz wyniki niemieckiej gospodarki, to wszystkie ośrodki analityczne przewidują wystąpienie recesji w Niemczech w przyszłym roku. Według większości prognoz spadek PKB ma być jednak nie większy niż 1 proc.” – podkreśla Łukasz Ambroziak.

Osłabienie czy recesja w Niemczech odbiją się bez wątpienia na kondycji polskiego eksportu za Odrę. Blisko jego połowę stanowią części i komponenty wykorzystywane w niemieckich fabrykach, produkujących w dużej mierze na eksport. Co najmniej połowa polskiego eksportu do Niemiec zaspokaja jednak tamtejszy rynek wewnętrzny. Wynika z tego, że zmniejszenie spożycia gospodarstw domowych oraz działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw przełoży się automatycznie na gorsze wyniki polskiego eksportu do Niemiec.

***

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 1928 roku. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce, z uwzględnieniem sytuacji międzynarodowej.

Kontakt dla mediów:
Ewa Balicka-Sawiak
Rzecznik Prasowy
T: +48 727 427 918
E: ewa.balicka@pie.net.pl

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę