XI edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Opublikowano: 13/05/2019

W dniach 13-14 maja uczestniczyliśmy w XI edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbył się w Katowicach.

Udział w nim wzięli przedstawiciele biznesu, polscy i europejscy politycy, eksperci oraz naukowcy. Polski Instytut Ekonomiczny był partnerem instytucjonalnym wydarzenia. Przedstawiciele Instytutu mieli również okazję wziąć udział w panelach dyskusyjnych.

13 maja

Piotr Arak był uczestnikiem debaty pt. „Polski lobbing na forum Unii Europejskiej”. Dyskusja obejmowała poniższe zagadnienia:

 • Lobbing państw Unii w Brukseli. Obserwacje i doświadczenia.
 • Czy rząd jest w stanie skutecznie reprezentować polskie przedsiębiorstwa przed instytucjami Wspólnoty?
 • Dostępność i wykorzystanie środków pomocowych przez nasze firmy – historia i następna perspektywa budżetowa.
 • Lobbing polskiego biznesu w organach Unii – sukcesy i błędy.
 • Bussines & Science Poland szansą na nowe otwarcie?

W dyskusji, poza przedstawicielem PIE, wzięli udział (kolejność alfabetyczna):

 • Tomasz Chmal, Business& Science Poland
 • Piotr Dardziński, prezes, Sieć Badawcza Łukasiewicz
 • Marek Dietl, członek rady, Europejska Federacja Giełd Papierów Wartościowych (FESE)
 • Cezary Kaźmierczak, prezes, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
 • Tomasz Lachowicz, dyrektor, Przedstawicielstwo PKP SA w Belgii
 • Marcin Ociepa, podsekretarz stanu, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Polska

Moderacja:

 • Olaf Osica, dyrektor projektu Rynki Zagraniczne, Grupa PTWP SA

14 maja

Natomiast Andrzej Kubisiak wziął udział w panelu dyskusyjnym „Największe wyzwania dla sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce”. Debata obejmowała poniższe zagadnienia:

 • W jakim kierunku zmierza polska branża BPO/SSC? Ewolucja sektora i rynku
 • In- czy outsourcing? Potrzeby firm a nowe rodzaje usług. Kwestia kosztów
 • Problem braku pracowników i sposoby ich pozyskania. Coraz bardziej skomplikowane procesy
 • Jak podnosić poziom edukacji i zmieniać jej charakter, by nie stracić konkurencyjności w regionie i na świecie
 • Teraz robot? Automatyzacja usług BPO

W dyskusji, poza przedstawicielem PIE, wzięli udział (kolejność alfabetyczna):

Piotr Arak moderował także debatę o „Euro w nowej dekadzie”. Jej uczestnicy odpowiadali na poniższe pytania:

 • Jak kryzys zmienił euroland? Euro łączy czy dzieli?
 • Wspólny budżet dla strefy euro? Konsekwencje polityczne i gospodarcze
 • Co generuje problemy: koncepcja wspólnego pieniądza czy nieefektywne gospodarki?
 • Grecja, Cypr, Portugalia – udane akcje Europejskiego Banku Centralnego. Włochów powrót do lira?
 • Co dalej z euro? Jeśli Włochy wrócą do lira…
 • Polska wobec euro. Nie teraz, czyli kiedy? Potrzeba strategii
 • Scenariusze dla krajów UE pozostających poza strefą euro

W dyskusji wzięli udział (kolejność alfabetyczna):

 • Brigitte Granville, International Economics and Economic Policy, Queen Mary University of London
 • Hans-Olaf Henkel, poseł do Parlamentu Europejskiego
 • Stefan Kawalec, prezes zarządu, Capital Strategy
 • Marcin Piątkowski, Senior Economist, World Bank

Pełny zapis debaty można obejrzeć poniżej:

Kategoria:

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę