Zapraszamy na seminarium „Culture of Economic Expertise”

Opublikowano: 25/01/2019

25 stycznia 2019 r. w Polskim Instytucie Ekonomicznym odbyło się międzynarodowe seminarium pt. „Culture of Economic Expertise”, które było zwieńczeniem cyklu interdyscyplinarnych spotkań poświęconych funkcji ekspertów, naturze ekspertyz oraz specyfice metod eksperckich.

Motywem przewodnim warsztatów była analiza wpływu ekspertów, praktyk eksperckich i ekspertyz ekonomicznych na politykę gospodarczą, rynki i opinię publiczną oraz poszukiwanie możliwości integracji metod eksperckich z analizami ekonomicznymi.

W ramach seminarium odbyły się trzy sesje plenarne, sesja robocza oraz panel dyskusyjny. Wykłady w sesjach plenarnych wygłosiło trzech gości specjalnych:

  • Marcel Boumans (Utrecht University School of Economics) – specjalistę z zakresu metodologii ekonomii, który w swoim wystąpieniu poddał analizie ocenę ekspercką w roli źródła wiedzy w ekonomii i polityce gospodarczej.
  • Steve Fuller (University of Warwick) – specjalistę z zakresu socjologii wiedzy naukowej, który w swoim wystąpieniu wskazywał na analogie między praktyką ekspercką a poszukiwaniem renty ekonomicznej.
  • María Jiménez-Buedo (UNED Madrid) – specjalistkę z zakresu metodologii nauk społecznych, która w swoich wystąpieniu zajęła się analizą wyzwań, jakie stanowią dla ekspertów ekonomicznych nastroje populistyczne.

W ramach sesji roboczej omówiono cztery problemy związane z praktyką ekspercką: nasycenie ekspertyz ekonomicznych wartościami (Agnieszka Lekka-Kowalik, KUL), zaufanie społeczne do ekspertów ekonomicznych (Carlo Martini, UniSR-Milan, TINT-Helsinki), wpływ ekspertyz ekonomicznych na politykę miejską (Hanna Trojanowska, PW) oraz zaangażowanie polityczne ekspertów ekonomicznych (Piotr Makowski, WZ UW).

W ramach panelu dyskusyjnego, który moderował dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego, Piotr Arak, zgromadzono gości reprezentujących różne sektory – sektor akademicki (Marcel Boumans, Agnieszka Lekka-Kowalik), sektor bankowy (Mateusz Walewski) oraz sektor pozarządowy (Marcin Kędzierski), by skontrastować doświadczenia i wizje dotyczące działalności eksperckiej. Dyskusja dotyczyła dobrych praktyk w zakresie transparentności, odpowiedzialności oraz skuteczności ekspertów i ekspertyz ekonomicznych. Szczególną uwagę poświęcono standardom praktyki eksperckiej charakterystycznym dla ekonomistów akademickich, prywatnych konsultantów oraz analityków.

Seminarium było doskonałą okazją do otwartej wymiany idei i argumentów pomiędzy badaczami analizującymi praktykę ekspercką ekonomistów, specjalistami świadczącymi usługi eksperckie oraz podmiotami korzystającymi ze wsparcia eksperckiego.

Szczegółowy program jest dostępny tutaj.

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę