Czerwiec bez zmiany stóp procentowych

06/06/2023

Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian. Spodziewamy się braku obniżki stóp procentowych w tym roku ze względu na uporczywą inflację bazową. Stabilizacja stóp procentowych przynosi powolne odbicie na rynku kredytów mieszkaniowych.

Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Główna stopa procentowa niezmiennie wynosi 6,75% – to podobna wysokość, co w większości krajów regionu. Banki centralne w Europie Środkowej utrzymują wysokie stopy procentowe. Bank centralny Czech w wiosennym raporcie o polityce pieniężnej wskazuje na możliwość obniżek stóp w drugiej połowie 2023 roku – projekcja Czeskiego Banku Centralnego zakłada jednak spadek inflacji do celu już w 2024 roku. W Polsce spadek inflacji prawdopodobnie będzie przebiegać wolniej – dlatego spodziewamy się, że NBP zdecyduje się na pierwszą obniżkę stopy najszybciej w 2024 roku. Komisja Europejska prognozuje, że w przyszłym roku inflacja HICP w Czechach wyniesie 3,4% – w Polsce ten poziom będzie niemal dwukrotnie wyższy.

Rynek kredytów zaczyna stopniowo odbijać. W kwietniu banki udzieliły kredyty mieszkaniowe na 3 mld złotych. To o miliard złotych więcej niż na początku roku, jednak wciąż znacznie mniej niż średnio w poprzednich latach. Odbicie jest spowodowane łagodzeniem warunków udzielania kredytów przez KNF i spadkiem oprocentowania. Średnie oprocentowanie nowych kredytów mieszkaniowych spadło z 9,4% w listopadzie do 8,7% w kwietniu.

Przyszłe miesiące przyniosą dalszy spadek inflacji do wartości jednocyfrowych w okolicach października. Spadek inflacji wynikać będzie jednak głównie z wolniejszego wzrostu żywności i energii. Obserwujemy także powolne hamowanie inflacji bazowej – przebiega ono jednak nieco wolniej niż zakładały poprzednie prognozy. Marcowa projekcja Narodowego Banku Polskiego wskazuje na spadek inflacji bazowej do 8,4% w ostatnim kwartale 2023 roku i powrót do celu pod koniec 2025 roku – przy założeniu braku obniżek stóp procentowych. Międzynarodowy Fundusz Walutowy zakłada bardziej pesymistyczny scenariusz. Prognozy MFW wskazują na powrót inflacji do celu dopiero w 2026 roku. W takich warunkach nie spodziewamy się obniżek stóp procentowych w bieżącym roku.

***

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 1928 roku. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce,

Kontakt dla mediów:

Dawid Sułkowski
Analityk – zespół makroekonomii
dawid.sulkowski@pie.net.pl
@Dawid_Sulkowski
tel. 48 885 062 001

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę