Dynamika nowotworzonych firm słabnie

10/08/2023

Spowolnienie gospodarcze przyczynia się do wzrostu liczby zamykanych i zawieszanych przedsiębiorstw, ale skala zmian jest mała. Liczba upadłych podmiotów zmniejszyła się względem dwóch poprzednich kwartałów.

W lipcu przedsiębiorcy zarejestrowali 29 tys. nowych firm – to o 6,4% mniej niż rok temu. Spadek widoczny jest wśród większości branż, najmocniej dotyka informację i komunikację oraz zakwaterowanie i gastronomię (23% i 21%). Osłabienie związane jest z dołkiem spowolnienia gospodarczego – odbicie gospodarcze w II połowie roku.

Więcej podmiotów zawiesiło działalność – 10 tys. firm. Rok temu było ich 7,8 tys.. Zawieszanie najczęściej dotyczy przedsiębiorstw budowlanych oraz działalności przemysłowych. Liczba takich firm jest większa niż rok temu o kolejno 19,6 i 12,8%. Podobne trendy widzimy też w sektorze HoReCa, chociaż skala wzrostu jest mniejsza niż w ubiegłych miesiącach.

Tendencja rosnąca widoczna jest także przy zamykaniu firm. W lipcu wyrejestrowano ich 15 tys., co oznacza wzrost o 9,9% w porównaniu z poprzednim rokiem. Trend jest jednak dużo słabszy niż w trakcie wakacji 2022 r, dodatkowo w branżach takich jak obsługa rynku nieruchomości czy edukacja zaczynamy obserwować pierwsze sygnały stabilizacji. Również dane o upadłościach sugerują małe ryzyko – w II kwartale liczba podmiotów, która ogłosiła upadłość zmalała ze 122 do 97. Upadłości dotyczą głównie przedsiębiorstw w sektorach: przemysłowym, handlowym oraz usługowym. Większość to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spodziewamy się poprawy sytuacji przedsiębiorstw wraz z odbiciem aktywności gospodarczej. W kolejnych kwartałach tempo wzrostu podniesie się wyraźnie – .spodziewamy się ,że w III i IV kwartale polska gospodarka powiększy się o odpowiednio o 1,1% i 1,5%.

***

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 1928 roku. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce.

 

Kontakt dla mediów:

Sebastian Sajnóg
Analityk – zespół makroekonomii
Email: sebastian.sajnog@pie.net.pl
Twitter: @BastianSajnog
Telefon. 501 837 748

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę