Gospodarka wychodzi z dołka

14/11/2023

Polska gospodarka powraca na ścieżkę wzrostu. Odbicie będzie jednak stosunkowo powolne. Głównym problemem są słabe perspektywy rozwoju Unii Europejskiej. Popyt wewnętrzny pozostanie silny z uwagi na działania fiskalne.

Polska gospodarka powiększyła się o 0,4%r/r. Tym samym kończymy serię spadków widoczną w trakcie słabej pierwszej połowy roku. Jeszcze kwartał temu roczne tempo wzrostu PKB było o 1,0 pkt. proc. niższe niż obecnie. Wciąż obserwujemy dwa motory gospodarcze: nadwyżkę w handlu międzynarodowym oraz wydatki inwestycyjne. Szacujemy, że inwestycje wzrosły o około 5,0-5,5%r/r. Równocześnie spodziewamy się dużo mniejszego spadku konsumpcji niż w I połowie roku – wydatki prawdopodobnie będą niższe o ok 0,5%r/r, w poprzednich kwartałach spadek oscylował wokół 2-3%.

Nadchodzące miesiące powinny przynieść kontynuacje odbicia. Wzrost w IV kwartale prawdopodobnie będzie lekko przekraczać 1%. Na plus wpłyną zarówno konsumpcja, popyt zewnętrzny, jak i inwestycje. Łącznie w całym 2023 roku polska gospodarka rozwinie się nieznacznie – o 0,2%.

Przyszyły rok przyniesie jednak słabszy wzrost od potencjału gospodarczego Polski. Prognozy formułowane dla strefy euro sugerują, że 2024 r. będzie niewiele lepszy niż obecny. W takich warunkach spodziewamy się wolnego wzrostu eksportu. Dużo lepiej będzie wyglądać natomiast konsumpcja gospodarstw domowych – tu wydatki fiskalne powinny sprzyjać wyraźnemu odbiciu.

***

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 1928 roku. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce.

 

Kontakt dla mediów:

Jakub Rybacki
Kierownik zespołu makroekonomii
jakub.rybacki@pie.net.pl
@jakubrybacki2
tel. 48 512 275 365

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę