Historycznie niska stopa bezrobocia

24/08/2023

Stopa bezrobocia w lipcu utrzymała się na rekordowo niskim poziomie. Spowolnienie gospodarcze oznacza ograniczanie liczby nowych ofert pracy, a nie zwolnienia. Spodziewamy się braku zmian stopy bezrobocia w III kwartale.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu pozostała na historycznie niskim poziomie 5,0%. Łącznie w urzędach pracy zarejestrowanych jest 782,4 tys. osób – to o 27,8 tys. mniej niż rok temu. Liczba osób długotrwale bezrobotnych także maleje. W lipcu spadła z 390 do 386 tys. osób i jest o 12,9% mniejsza niż przed rokiem. Bezrobocie w Polsce pozostaje najniższe na tle państw regionu. W czerwcu stopa bezrobocia liczona według metodologii Eurostatu wyniosła w Polsce 2,7% – to po Malcie drugi najniższy wynik w Unii Europejskiej. Średnio w państwach wspólnoty wynosi ona 5,9%.

Niższa aktywność firm skutkuje ograniczaniem rekrutacji. Po roku spadków, liczba nowych ofert pracy ustabilizowała się na poziomach zbliżonych do tych sprzed roku. W lipcu w urzędach pracy zgłoszono 91 tys. nowych ofert pracy – o 1,5% więcej niż rok temu. Spowolnienie nie skutkuje wzrostem zwolnień grupowych. GUS wskazuje, że w lipcu 137 pracodawców przeprowadziło takie zwolnienia, to mniej niż rok wcześniej. Zwolnienia grupowe dotknęły 18 tys. osób – o 0,6 tys. więcej niż rok temu.

Spodziewamy się niewielkich wahań stopy bezrobocia. W bieżącym kwartale utrzyma się ona na poziomie 5,0%. Na koniec roku wzrośnie w okolice 5,5% – to jednak standardowe wahania związane z mniejszą liczbą prac sezonowych. W 2024 roku stopa bezrobocia utrzyma się na poziomach zbliżonych do tegorocznych.

***

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 1928 roku. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce.

Kontakt dla mediów:
Dawid Sułkowski
Analityk – zespół makroekonomii
dawid.sulkowski@pie.net.pl
@Dawid_Sulkowski
tel. 48 885 062 001

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę