Indeks PMI: Słabsze nastroje w krajowym przemyśle

01/09/2023

Indeks PMI spadł w sierpniu i nadal pozostaje na poziomie oznaczającym spadek aktywności w przemyśle. Taka sytuacja widoczna jest w niemal całej Europie. Prognozujemy poprawę wyników przemysłu w drugiej połowie roku - wzrost będzie jednak umiarkowany.

Indeks PMI spadł w sierpniu z 43,5 do 43,1 pkt. Od szesnastu miesięcy wskaźnik utrzymuje się poniżej poziomu 50 punktów, co oznacza spadek aktywności. Wyniki w Polsce są zbliżone do pozostałych państw Unii Europejskiej. Indeksy niemal w całej Europie pozostają na negatywnym poziomie. Wrzesień przyniósł jedynie niewielką poprawę aktywności w strefie euro. Indeks wzrósł z 42,7 do 43,7 pkt., a w Niemczech z 38,8 do 39,1 pkt.

Komentarz S&P wskazuje, że firmy wciąż raportują słaby popyt zarówno w kraju, jak i za granicą – w szczególności w europejskich gospodarkach. W konsekwencji przedsiębiorcy deklarują ograniczanie mocy przerobowych i produkcji. Tę tendencję widać również w danych GUS. W lipcu wartość nowych zamówień spadła o 18,1% r/r. Oznacza to zejście do najniższego poziomu od września 2021 r.

Kolejne miesiące przyniosą lekką poprawę wyników przemysłu. Ceny producenta PPI spadły w lipcu o 1,7% r/r, a następne miesiące będą kontynuacją okresu deflacji zarówno w kraju, jak i za granicą. Wzrost pensji szybszy od inflacji zwiększy wydatki konsumentów. Oba czynniki powodować będą wzrost popytu, co sprzyja wyjściu z dołka. Spodziewamy się, że tempo wzrostu PKB będą lepsze w trzecim i czwartym kwartale – kolejno 1,1% oraz 1,5%. Roczny wzrost PKB wyniesie ok. 0,6%.

***

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 1928 roku. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce.

Kontakt dla mediów:
Dawid Sułkowski
Analityk – zespół makroekonomii
dawid.sulkowski@pie.net.pl
@Dawid_Sulkowski
tel. 48 885 062 001

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę