Inflacja będzie hamować wolniej

14/07/2023

Inflacja będzie hamować wolniej. Inflacja kontynuowała szybki spadek w czerwcu. Niemniej coraz większy udział w jej kształtowaniu mają ceny produktów i usług bazowych. Wzrost cen w tej grupie będzie znacznie trwalszy. Dlatego przewidujemy, że spadek inflacji w II połowie roku będzie dużo mniejszy.

Główny Urząd Statystyczny potwierdził, że inflacja spadła w czerwcu do 11,5%. Oznacza to, że od szczytu w lutym obniżyła się o prawie 7 pkt.  Spośród głównych grup produktów i usług wciąż najsilniej rosną ceny żywności – w przeciągu roku wzrosły o 17,8%, co podniosło inflację o 4,8 pkt. Coraz większe znaczenie ma jednak inflacja bazowa, która w czerwcu oscylowała wokół 11%. Tym samym jej wpływ na wskaźnik CPI sięgał kolejnych 6 pkt.

Dlatego w kolejnych kwartałach spadek inflacji będzie wyraźnie wolniejszy. Projekcja NBP wskazuje, że nadmierny wzrost inflacji bazowej utrzyma się do 2025 r. Podobnie kształtuje się konsensus rynkowych prognoz. To głównie efekt szeroko rozpowszechnionej presji płacowej i związanego z nią wzrostu cen usług. Komfortowa sytuacja na rynku pracy oraz wysokie podwyżki płacy minimalnej zostawiają małą przestrzeń na zmianę tego trendu. W takich warunkach spadek inflacji w 2024 r. będzie niewielki.

Tym samym perspektywa powrotu inflacji do granic celu NBP jest wciąż odległa. Prognozujemy, że jeszcze na koniec 2024 roku wzrost cen powinien przekraczać 5%. Okres podwyższonej inflacji w UE przedłuży m.in. wzrost presji płacowej w strefie euro oraz dodatkowe podwyżki cen wśród towarów i usług z długimi okresami trwania umów.

***

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 1928 roku. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce.

Kontakt dla mediów:
Jakub Rybacki
Analityk – zespół makroekonomii
jakub.rybacki@pie.net.pl
@jakubrybacki2
tel. 48 512 275 365

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę