Inflacja: Faza szybkiego spadku inflacji dobiega końca

30/06/2023

Inflacja ponownie obniżyła się o ponad punkt procentowy. Jednak faza szybkiego spadku kończy się. Spodziewamy się, że kolejne miesiące przyniosą zdecydowanie słabsze zmiany. W 2024 r. Inflacja zacznie stabilizować się na wysokich poziomach.

Faza szybkiego spadku inflacji dobiega końca. Choć inflacja spadła w czerwcu z 13 do 11,5%, to kolejny miesiąc z rzędu znacznie obniżyło się tempo wzrostu cen żywności. Pomogła także obniżka cen paliw na stacjach benzynowych. Optymistycznym akcentem jest również spadek inflacji bazowej, która obejmuje towary przemysłowe i usługi – w czerwcu wskaźnik obniżył się z 11,5 do 10,7%.

Faza szybkiego spadku inflacji zaczyna się jednak kończyć – zarówno w lipcu i sierpniu powinna ona przekraczać 11%. Spadek poniżej 10% nastąpi prawdopodobnie dopiero w październiku, a dodatkowo może być chwilowy. Koniec zamrożenia cen energii oraz wzrost stawki VAT na żywność podniosą inflację na początku 2024 r. Wciąż nie można wykluczyć powrotu do dwucyfrowego wzrostu cen w I kwartale.

Inflacja zacznie stabilizować się na wysokich poziomach w 2024 r. Spodziewamy się, że tempo wzrostu cen wyniesie ok. 7,7%, a jeszcze pod koniec przyszłego roku inflacja bazowa będzie przekraczać 5%. Rynkowe prognozy wskazują na podobne tendencje w regionie Europy Środkowej – to efekt bardzo szerokiego rozpowszechnienia się podwyżek cen oraz wciąż silnej presji płacowej, które utrzymują się pomimo spowolnienia gospodarczego.

***

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 1928 roku. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce. 

Kontakt dla mediów:
Jakub Rybacki
Analityk – zespół makroekonomii
jakub.rybacki@pie.net.pl
Twitter: @jakubrybacki2
tel. 48 512 275 365

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę