Inflacja: Spadek w marcu, ale ceny usług wciąż rosną szybko

14/04/2023

Inflacja spadła w marcu z uwagi na ceny paliw. Kwiecień przyniesie kolejne wyhamowanie ze względu na wolniejszy wzrost cen żywności. Problemem pozostają jednak drożejące usługi – ostatnie miesiące przyniosły jedynie niewielkie spowolnienie.

Główny Urząd Statystyczny wskazał, że inflacja spadła w marcu do 16,1% tj. mocniej niż sugerował wskaźnik flash (16,2%). Wolniejszy wzrost związany jest z cenami paliw i energii, co wpisuje się w tendencje widoczne w regionie. Inflacja w Czechach, na Słowacji czy w Rumunii oscyluje między 14,5 – 15,5%. Tym samym jest tylko nieco niższa niż w kraju. Problemem występującym w każdym z krajów regionu jest wysoka inflacja bazowa – w Polsce sięga ona 12,2%.

Dlatego kolejne miesiące przyniosą jedynie drobny spadek inflacji – prognozujemy, że w kwietniu wyniesie ona 14,5 – 15%. Zmiany dotyczyć będą głównie wolniejszego wzrostu cen żywności względem poprzedniego roku. Inflacja bazowa dalej pozostanie wysoka. Od początku roku obserwujemy niewielkie spowolnienie tempa wzrostu cen usług. Szybki wzrost wynagrodzeń pozostawia małe szanse na wyraźną zmianę tego trendu.

Obniżanie się inflacji będzie powolnym procesem. MFW wskazuje, że zbliży się ona do celu NBP najwcześniej w 2026 r. z uwagi na powszechność podwyżek cen. Uważamy, że jeszcze w tym okresie inflacja bazowa będzie przekraczać 3%. W takich warunkach polska gospodarka będzie podatna na zaburzenia na rynkach żywności czy energii – nawet niewielkie szoki będą powodować przestrzelenie celu banku centralnego.

***

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 1928 roku. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce.

Kontakt dla mediów:
Jakub Rybacki
Analityk – zespół makroekonomii
jakub.rybacki@pie.net.pl
@jakubrybacki2
tel. 48 512 275 365

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę