Inflacja w lutym 2023 r. prawdopodobnie osiągnęła szczyt

15/03/2023

Inflacja podniosła się w lutym. Przewidujemy jednak, że jest to jej szczyt w tym roku. Kolejne miesiące przyniosą szybkie spowolnienie wzrostu cen żywności i paliw. Problemem będzie wysoka inflacja bazowa. Jeszcze na koniec roku będzie oscylować w okolicy 8%.

Inflacja wzrosła w lutym z 16,6 do 18,4%, zgodnie z rynkowymi prognozami. Zmiana ma jednak głównie podłoże statystyczne – rok temu wprowadzona została tarcza antyinflacyjna, co zmieniło punkt odniesienia dla cen paliwa i żywności. Obecnie w obu grupach obserwujemy wzrost. Niemniej inflacja bazowa dalej jest wysoka – szacujemy, że ceny w tej grupie wzrosły o 11,7%.

Kolejne miesiące przyniosą gwałtowny spadek inflacji, jednak spowolni głównie wzrost cen żywności i energii. Inflacja bazowa prawdopodobnie obniży się jedynie nieznacznie. Duży wzrost cen dotyczy szerokiego przekroju produktów i usług – także tych, w przypadku których cenniki zmieniają się bardzo rzadko. Dane Eurostat wskazują, że w przypadku tych produktów ceny systematycznie rosną o przeszło 10% – sugeruje to utrzymanie się inflacji bazowej na dwucyfrowym poziomie w kolejnych miesiącach.

Perspektywy na powrót inflacji do akceptowalnych poziomów są odległe. Spodziewamy się, że ceny w 2023 wzrosną średnio o prawie 13%, a inflacja bazowa będzie dwucyfrowa. Za długim okresem wysokiej inflacji przemawiają też zmiany w strefie euro – wysoki wzrost cen spowodował eskalację żądań płacowych w głównych gospodarkach, co utrwali inflację.

***

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 1928 roku. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce.

Kontakt dla mediów:
Jakub Rybacki
Analityk – zespół makroekonomii
jakub.rybacki@pie.net.pl
Twitter: @jakubrybacki2
tel. 48 512 275 365

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę