Kontynuacja spadku w przemyśle

20/09/2023

Produkcja przemysłowa znowu spadła w sierpniu. Słabe wyniki to efekt gorszej koniunktury na świecie oraz mniejszej liczby zamówień w przemyśle. Badania koniunktury nie dają powodów do optymizmu – oczekiwania przedsiębiorców są wciąż niskie, a przedsiębiorcy skarżą się na niedostateczny popyt za granicą.

Produkcja przemysłowa spadła w sierpniu o 2,0 % r/r – to wynik jest lepszy niż miesiąc temu (-2,7%). GUS wskazuje, że produkcja spadła w 23 z 34 podstawowych działów przemysłu. Najlepsze wyniki obserwujemy naprawie i instalowaniu maszyn (+22,0%), w produkcji odzieży (+16,2%), oraz motoryzacji (+14,0%), najgorsze zaś w produkcji metali (-17,9%), produkcji papieru (-12,3%) i wyrobów z drewna (-11,1%).

W kolejnych miesiącach kondycja przemysłu wciąż będzie słaba. Najwięksi partnerzy handlowi Polski od ponad pół roku borykają się z recesją przemysłową – indeksy PMI w Niemczech, Czechach i strefie euro systematycznie znajdują się poniżej linii 50 pkt, spada również wolumen produkcji. Słabe wyniki widoczne są także w Polsce – badania koniunktury GUS wskazują, ze coraz więcej przedsiębiorców raportuje niedostateczny popyt na rynku zagranicznym jako barierę działalności. Obecne trendy gospodarcze w Europie pozostawiają małe miejsce do poprawy. Sytuację stabilizować będzie jedynie napływ inwestycji.

Inflacja PPI spadła z -2,1% do -2,8% – wskaźnik utrzymuje się w deflacji ze względu na słabą koniunkturę. Spadek związany jest bezpośrednio z przetwórstwem. Ceny rosną we wszystkich innych grupach, tj. górnictwie (5,5%), dostawie wody (3,1%) oraz zaopatrywaniu w energię (5,7%). Deflacja PPI utrzyma się przynajmniej do końca roku. W konsekwencji zobaczymy także spadek inflacji bazowej w Polsce.

***

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 1928 roku. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce.

Kontakt dla mediów:
Sergiej Druchyn
Analityk – zespół makroekonomii
Email: sergiej.druchyn@pie.net.pl
twitter: @druchin_s
tel: 792 766 265

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę