Strona główna » Liczba firm: Rośnie liczba firm prowadzących działalność

Liczba firm: Rośnie liczba firm prowadzących działalność

11/05/2023

Spowolnienie gospodarcze w niewielkim stopniu wpływa na liczbę zamykanych lub zawieszanych przedsiębiorstw – obie wartości pozostają stabilne. Liczba nowo otwieranych firm jest większa niż przed rokiem.

W kwietniu przedsiębiorcy zarejestrowali 33 tys. nowych firm – to o 3,4% więcej niż rok temu. Obecnie powstają jednak głównie małe przedsiębiorstwa – jednoosobowe działalności gospodarcze i spółki cywilne. Na tym tle liczba nowo otwieranych spółek handlowych jest mniejsza, choć także w tym przypadku obserwujemy wzrost w porównaniu do ubiegłego roku o 1,7%

Spowolnienie gospodarcze dotychczas nie powoduje wzrostu liczby zamykanych działalności. W kwietniu wyrejestrowano 17 tys. podmiotów. To o 14,6% mniej niż przed rokiem. Zamknięcia firm dotyczą głównie działalności z obszaru handlu, budownictwa oraz transportu. Jednak nawet w tych sektorach liczba firm, które kończą funkcjonowanie, jest znacznie mniejsza niż przed rokiem. Spadek wynosi kolejno 18,6%, 7,1% oraz 13,9%.

Drugi miesiąc z rzędu spada liczba zawieszonych działalności – w kwietniu funkcjonowanie wznowiło 4 tys. podmiotów. Takie działanie może oznaczać potencjalną poprawę aktywności w kolejnych miesiącach. Obecnie w rejestrze REGON figuruje 682 tys. podmiotów z zwieszoną działalnością – liczba ta jest o 13% większa niż przed rokiem oraz 0,6% mniejsza niż przed miesiącem.

Największe trudności wynikające ze spowolnienia gospodarczego dotyczą firm z sektora budowlanego oraz branży związanej z obsługą rynku nieruchomości. Firmy z tych branż stanowią największą grupę podmiotów, które decydują się na zawieszenie swojej działalności –  w ciągu roku obserwowaliśmy wzrost liczby zawieszonych firm o kolejno 20,6% i 19,4%.

***

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 1928 roku. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce.

Kontakt dla mediów:
Sebastian Sajnóg
Analityk – zespół makroekonomii
Email: sebastian.sajnog@pie.net.pl
Twitter: @BastianSajnog
Telefon. 501 837 748

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę