Strona główna » Liczba zakładanych przedsiębiorstw: Stabilna sytuacja przedsiębiorstw

Liczba zakładanych przedsiębiorstw: Stabilna sytuacja przedsiębiorstw

11/04/2023

Liczba zakładanych przedsiębiorstw wzrosła w marcu. Przedsiębiorcy zakładają przede wszystkim małe firmy. Niepewna sytuacja utrudnia powstawanie większych spółek. Spowolnienie gospodarcze najbardziej odbija się na branżach związanych z rynkiem nieruchomości.

W marcu przedsiębiorcy zarejestrowali 37,9 tys. nowych firm – to o 7,4% więcej niż rok temu. Obecnie powstają jednak głównie małe przedsiębiorstwa – jednoosobowe działalności gospodarcze i spółki cywilne. Niepewna sytuacja gospodarcza utrudnia rozwój większych firm. W sumie w marcu zarejestrowano o 9,5% mniej spółek niż rok temu. Łącznie w I kwartale 2023 roku działalność rozpoczęło o 5,8% więcej nowych przedsiębiorstw niż przed rokiem.

Spowolnienie gospodarcze dotychczas nie przekłada się na zamykanie i zawieszanie działalności gospodarczej. W marcu liczba zamykanych firm wyniosła 24,9 tys. W całym I kwartale przedsiębiorcy wyrejestrowali ich o 0,3% więcej niż przed rokiem. Liczba zawieszanych firm także pozostaje umiarkowana. W ostatnim miesiącu spadła o 1,5 tys. podczas gry rok temu wzrosła o 6,1 tys. Może być efekt wykreślania z rejestru firm, które nie wznowiły działalności od pandemii Covid-19. Łączna liczba firm z zawieszoną działalnością jest o 83,7 tys. większa niż rok temu.

Spowolnienie gospodarcze mocniej oddziałuje na budownictwo i obsługę rynku nieruchomości. W pierwszym kwartale 2023 roku wyrejestrowano o 10,2% więcej firm budowlanych niż w 2022. Spadek popytu na kredyty mieszkaniowe przekłada się też na niższą aktywność w obsłudze rynku nieruchomości. W pierwszym kwartale liczba nowo zarejestrowanych firm z tej branży była 11,9% niższa niż rok temu.

***

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 1928 roku. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce.

 Kontakt dla mediów:
Dawid Sułkowski
Analityk – zespół makroekonomii
dawid.sulkowski@pie.net.pl
Twitter: @Dawid_Sulkowski
el. 48 885 062 001

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę