Luka CIT w Polsce

Opublikowano: 28/12/2022

Kluczowe wnioski

W latach 2019 i 2020 luka CIT stanowiła około 30 proc. teoretycznych dochodów z tego podatku. Oznacza to ubytek dochodów publicznychw granicach 20-30 mld PLN rocznie. To kwota, która pozwoliłaby na zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia w Polsce o około jedną piątą. W 2014 r. luka CIT wynosiła jeszcze 52 proc.

Spadek luki CIT jest coraz wolniejszy. O ile w latach 2016-2018 luka CIT w Polsce zmniejszała się bardzo, o tyle w 2019 r. spadek jej wartości był już umiarkowany, a w 2020 r. nastąpił niewielki jej wzrost. Po licznych działaniach uszczelniających Ministerstwa Finansów, dalsze zmniejszanie luki jest coraz trudniejsze, bowiem wymaga m.in. regulacji na poziomie międzynarodowym. Do większej skłonności firm do optymalizacji podatkowych mógł przyczynić się także kryzys wywołany pandemią COVID-19.

Rosnącą część luki CIT w Polsce stanowią transfery zysków za granicę przez międzynarodowe korporacje. Zjawisko to obserwujemy nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach. Rozwiązaniem tego problemu ma być wprowadzenie globalnego minimalnego CIT.

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę