Strona główna » Marzec: Indeks PMI dalej rośnie

Marzec: Indeks PMI dalej rośnie

01/03/2023

Spowolnienie aktywności w strefie euro i w Niemczech przyczynia się do słabszych wyników polskiej gospodarki. Niemniej przemysł dalej notuje wzrost. Badania koniunktury GUS wskazują, że nastroje przedsiębiorców jedynie lekko się pogorszyły. Przewidywania są jednak mniej pesymistyczne.

Indeks PMI wzrósł w lutym z 47,5 do 48,5 pkt – powyżej rynkowych prognoz. Komentarz S&P wskazuje na poprawę wyników przemysłu oraz poziomu nowych zamówień. Sytuacja polskiego przemysłu poprawia się na tle strefy euro. Na zachodzie przedsiębiorcy raportowali w lutym pogorszenie ocen aktywności. Niemniej jednak zarówno w Polsce, jak i Europie zachodniej indeksu są bliskie bariery 50 pkt, która sygnalizować ma wzrost gospodarczy.

Badania koniunktury GUS wskazują, że w najbliższych miesiącach sytuacja w przemyśle wciąż będzie słaba. Ocena bieżącej sytuacji przedsiębiorstw spadła z -12,1 do -13 pkt. Wyraźnie poprawiają się jednak prognozy na kolejne 3 miesiące – indeks obrazujący oceny przyszłej aktywności gospodarczej poprawił się z -24,3 do -15 pkt, a prognozy portfela zamówień z -18,6 do -7,7. Lepsze wyniki są związane z mniejszym wzrostem kosztów – mniej przedsiębiorstw raportuje chęć podwyżek cen.

Przedsiębiorcy raportują też coraz mniejsze niedobory surowców, a przewidywania odnośnie do wzrostu cen są na najniższym poziomie od września 2021 roku. Indeks cen w produkcji przemysłowej PPI również spada. Mniejsza presja inflacyjna przełoży się na bardziej stabilne wyniki firm. Mniejsza inflacja będzie też sprzyjać poprawie aktywności gospodarczej w Europie.

***

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 1928 roku. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce.

 Kontakt dla mediów:
Sergiej Druchyn
Analityk – zespół makroekonomii
sergiej.druchyn@pie.net.pl
Twitter: @druchin_s
tel. 48 792 766 265

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę