Miesięcznik Makroekonomiczny 2/2023

Opublikowano: 05/03/2023

  • Słabsze wyniki niemieckiej gospodarki
  • Polski przemysł spowolni w I kwartale
  • Falstart dezinflacji
  • Dyskusja – znaczenie sankcji we współczesnej gospodarce

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę