Miesięcznik Makroekonomiczny 3/2023

Opublikowano: 05/04/2023

  • Zawirowanie sektora bankowego w Europie i USA
  • Spowolnienie w strefie euro
  • Słabsza aktywność gospodarcza w 2023 r.
  • Ceny ropy trwale wyższe po decyzji OPEC+

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę