Miesięcznik Makroekonomiczny 5/2023

Opublikowano: 05/06/2023

  • W USA polityka pieniężna pozostanie restrykcyjna na dłużej
  • Sektor bankowy USA – regionalnie nadal w kłopotach
  • Ryzyko niewypłacalności fiskalnej
  • USA głównym dostawcą LNG na lata

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę