Miesięcznik Makroekonomiczny 9/2023

Opublikowano: 09/10/2023

  • Spadek finansowania bankowego i leasingu
  • Zmiany w finansowaniu przedsiębiorstw – badania ankietowe
  • Finansowanie sektora MSP – europejskie trendy
  • Źródła finansowania zielonej transformacji

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę