MIK: W październiku neutralne nastroje przedsiębiorców

Opublikowano: 11/10/2023

MIK wyniósł 100,8 pkt, co było efektem wzrostu o 4,5 pkt. proc. Bieżący odczyt jest nieco powyżej poziomu neutralnego (100,0), a to oznacza lekką przewagę nastrojów pozytywnych wśród przedsiębiorców. W 2023 r. tylko w lipcu i w październiku MIK osiągnął poziomy powyżej poziomu neutralnego.

O poprawie wyniku MIK w październikowym odczycie zadecydowały komponenty płynności finansowej, wynagrodzeń i zatrudnienia, przyjmujące wartości wskaźników powyżej poziomu neutralnego. Nastąpiła też poprawa m/m dwóch kolejnych komponentów MIK, tj. wartości sprzedaży i nowych zamówień, jednak są one nadal poniżej poziomu neutralnego.

„Wskaźnik MIK po raz drugi w tym roku osiągnął wartość powyżej 100 pkt., co świadczy o lekkiej przewadze pozytywnych nastrojów. Czynnikami, które podniosły indeks były: poprawa płynności finansowej, plany dotyczące zwiększenia zatrudnienia oraz podwyżek wynagrodzeń. Każdy z trzech komponentów ukształtował się na poziomie oznaczającym stabilną sytuację w tych obszarach. Poprawiły się także wskaźniki wartości sprzedaży i liczby nowych zamówień, zwłaszcza w sektorze budownictwa i w dużych firmach. Odsetek przedsiębiorstw sygnalizujących wzrost w tych obszarach wyniósł odpowiednio 23 proc. i 19 proc. Jest to lepszy wynik analogicznie o 8 pkt. proc. oraz 6 pkt. proc. względem poprzedniego miesiąca” ­– komentuje Jędrzej Lubasiński, analityk z zespołu strategii PIE.

 Największy optymizm panuje wśród dużych i średnich firm

 W październikowym odczycie pozytywne nastroje przeważają wśród dużych (111,7 pkt.) i średnich (107,2 pkt.) przedsiębiorstw. Przewagę nastrojów negatywnych obserwujemy w firmach małych (99,7 pkt.) oraz mikro (90,1 pkt.). Wartości MIK wzrosły we wszystkich grupach wielkościowych firm. Największy wzrost m/m odnotowano w średnich firmach (12,5 pkt.). Na wysokie poziomy MIK w dużych i średnich firmach wpłynęła przewaga pozytywnych odczytów dotyczących płynności finansowej, wynagrodzeń, a także wartości sprzedaży. Niskie wskaźniki MIK dla mikro- i małych przedsiębiorstw były z kolei konsekwencją przewagi firm notujących spadki sprzedaży i nowych zamówień nad firmami notującymi wzrost m/m w obu komponentach.

„Poprawa MIK ma główne źródła na rynku lokalnym. To przyczyna powodująca, że odbiega on od innych podobnych miar. Wskazują na to silniejsze wzrosty wskaźnika wśród mniejszych przedsiębiorstw, a także relatywnie silna poprawa komponentu usługowego i słaba zmiana komponentu dla branży transportowej i logistycznej. Październikowy odczyt wskaźnika MIK, choć może wydawać się zaskakujący, jest więc w pełni zgodny ze scenariuszem powrotu gospodarki polskiej na ścieżkę wzrostu w najbliższych miesiącach, opartym na popycie wewnętrznym” – wskazuje Mateusz Walewski, Dyrektor Departamentu Badań i Analiz BGK.

Utrzymanie konkurencyjności kluczem do sukcesu w działalności biznesowej

 PIE zapytał przedsiębiorstwa również o to, jakie znaczenia dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej w ciągu 3-5 lat mają dla nich inwestycje w poszczególny rodzaj aktywów. Najczęściej wskazywaną odpowiedzią (57 proc. badanych firm) było inwestowanie w maszyny i wyposażenie firmy. Na drugim miejscu (56 proc. wskazań) znalazło się inwestowanie w pracownika dzięki finansowaniu szkoleń. Dla ponad połowy badanych przedsiębiorstw znaczące w kontekście utrzymania przewagi konkurencyjnej jest inwestowanie w wartość i rozpoznawalność marki, a dla połowy – w aktywa finansowe. Inwestowanie w oprogramowanie i bazy danych jest ważne w kontekście konkurencyjności tylko dla 1/3 badanych. 17 proc. badanych dostrzegło znaczenie nakładów na badania i rozwój, co pokazuje, że prace badawczo-rozwojowe stanowią integralną część biznesu w relatywnie niedużym stopniu.

***

Nota metodologiczna

Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK) jest narzędziem badającym nastroje gospodarcze przedsiębiorstw w Polsce opracowanym przez Polski Instytut Ekonomiczny oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. MIK powstaje co miesiąc na podstawie pomiarów dokonanych w siedmiu kluczowych obszarach działalności przedsiębiorstw: wartość sprzedaży, nowe zamówienia, zatrudnienie, wynagrodzenia, moce produkcyjne, wydatki inwestycyjne, sytuacja finansowa. Poziomy liczbowe MIK obliczamy na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzanych na reprezentatywnej próbie 500 przedsiębiorstw w czterech kategoriach wielkościowych i pięciu branżowych. Poziomy MIK przyjmują wartości z przedziału <0;200>, a punkt odniesienia wskaźnika stanowi odczyt 100, który jest poziomem neutralnym.

***

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think-tank ekonomiczny z historią sięgającą 1928 roku. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce, z uwzględnieniem sytuacji międzynarodowej.

Kontakt dla mediów:
Ewa Balicka-Sawiak
Rzecznik Prasowy
T: +48 727 427 918
E: ewa.balicka@pie.net.pl

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę