Nadwyżka salda obrotów bieżących maleje

13/09/2023

Lipiec zamknął się mniejszą nadwyżką obrotów bieżących niż w poprzednich miesiącach. Przewidujemy słabsze wyniki także w kolejnych miesiącach.

Saldo obrotów bieżących w lipcu zamknęło się nadwyżką 566 mln EUR. To o 1,86 mld EUR mniej niż miesiąc temu. Po raz kolejny uzyskaliśmy dodatni bilans w handlu towarami (1,1 mld) oraz dobry wynik w usługach (3,4 mld). Bilans handlowy utrzymuje wysoką nadwyżkę, pomimo spowolnienia gospodarczego u głównych partnerów handlowych Polski.

Słabe wyniki gospodarcze w Unii Europejskiej obniżą eksport w kolejnych miesiącach. Komisja Europejska prognozuje, że PKB w Niemczech spadnie o 0,4%. Recesja ograniczy handel. Polska będzie rozwijać jednak handel na wschód – w 2022 roku eksport do tych krajów był o 27,4% wyższy niż w 2019, głównie z uwagi na eksport do Ukrainy. Przewidujemy kontynuację tego trendu.

Ekonomiści ankietowani przez Focus Economics prognozują, że w tym roku saldo handlowe zamknie się z nadwyżką 6 mld Euro. Na przyszłe lata przewidują jednak deficyt w bilansie handlowym. Główną przyczyną będzie szybko rosnąca konsumpcja Polaków w porównaniu do pozostałych państw Unii Europejskiej. Przełoży się to na większy wzrost importu towarów i usług z zagranicy.

***

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 1928 roku. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce.

 

Kontakt dla mediów:

Sergiej Druchyn
Analityk – zespół makroekonomii
sergiej.druchyn@pie.net.pl
@druchin_s
tel. 48 792 766 265

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę