Nadwyżka w handlu: Luty drugim miesiącem z nadwyżką w handlu

13/04/2023

Polska zanotowała w lutym nadwyżkę na saldzie obrotów bieżących. To drugi taki wynik z rzędu – problemem zeszłego roku były systematyczne deficyty. Poprawa to efekt korzystniejszego wyniku w handlu towarami. Spowolnienie gospodarcze w strefie euro oznacza jednak, że wyniki w kolejnych miesiącach mogą być nieco słabsze.

Nadwyżka na saldzie obrotów bieżących w lutym wzrosła z 2,1 do 2,6 mld EUR. Jednocześnie dane za styczeń zostały zrewidowane w górę – wstępny odczyt wskazywał na 1,4 mld EUR nadwyżki w styczniu. W zeszłym roku problemem były systematyczne deficyty w obrotach bieżących – w 2022 roku Polska zanotowała deficyt na rachunku bieżącym we wszystkich miesiącach poza listopadem. Obecnie obserwujemy znaczną poprawę bilansu – Wyniki handlu za I kwartał będą bardzo dobre.

Poprawa to głównie efekt lepszych wyników w handlu towarami. Drogi import surowców energetycznych w 2022 r. prowadził do systematycznych deficytów w handlu międzynarodowym. Ceny na rynkach globalnych znacząco obniżyły się w ostatnich miesiącach, co kończy ten trend. W ciągu roku cena ropy Brent spadła o 17%, kontraktów węgla energetycznego z dostawą do Newcastle o 37%, a gazu ziemnego w Europie o 59%. Dodatkowo słabsze wyniki sprzedaży detalicznej na początku tego roku oznaczają mniejszy import towarów konsumpcyjnych.

Większość prognoz wskazuje na słabe perspektywy eksportu w kolejnych miesiącach. Aktywność w większości branż przemysłowych spowalnia. To także efekt słabnącego popytu zagranicznego. Analitycy ankietowani przez Focus Economics oczekują, że gospodarka strefy euro wzrośnie w tym roku o zaledwie 0,4% – słabsze wyniki gospodarcze za granicą oznaczają także mniej zamówień na polskie produkty, co osłabi eksport. Faktyczne wyniki są jednak nieco lepsze od prognoz – oznacza to mniejsze spowolnienie polskiego eksportu niż obecnie prognozowane.

***

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 1928 roku. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce.

Kontakt dla mediów:
Marcin Klucznik
Analityk – zespół makroekonomii
Email: marcin.klucznik@pie.net.pl
twitter: @MarcinKlucznik
tel: 503 457 274

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę