Nadwyżki w handlu zmniejszą się w II połowie roku

14/08/2023

Kolejny miesiąc saldo obrotów bieżących zamyka się z dużą nadwyżką. Kolejne miesiące prawdopodobnie przyniosą nieco słabsze wyniki. Łącznie w 2023 r. saldo powinno pozostawać blisko równowagi.

Saldo obrotów bieżących w czerwcu zamknęło się nadwyżką 2,4 mld EUR. Po raz kolejny uzyskaliśmy dodatni bilans w handlu towarami (1 mld) oraz rekord w usługach (4,1 mld). Eksport usług, pomimo spowolnienia w państwach strefy euro, osiąga niemal dwucyfrowy wzrost.

Z kolei dodatni bilans handlowy to mieszanka kilku czynników. Z jednej strony wciąż utrzymujemy konkurencyjną pozycję w państwach strefy euro – do maja wartość eksportu towarów wzrosła o 4,5%. Równocześnie dynamicznie rozwija się handel z Ukrainą oraz pozostałymi państwami regionu. Wzrost w tej grupie wyniósł 27,4%.

Kolejne miesiące przyniosą niższe nadwyżki w handlu międzynarodowym. Nadwyżka usług zmaleje z uwagi na częstsze wyjazdy turystyczne Polaków. Prawdopodobnie spowolni wzrost usług transportowych. Analitycy ankietowani przez Focus Economics prognozują, że w całym 2023 r. saldo zamknie się wynikiem bliskim równowadze. Taki wynik będzie lepszy od niemal wszystkich państw regionu Europy Środkowej, poza Słowenią i Estonią.

***

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 1928 roku. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce.

Kontakt dla mediów:

Jakub Rybacki
Analityk – zespół makroekonomii
jakub.rybacki@pie.net.pl
@jakubrybacki2
tel. 48 512 275 365

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę