Niewielki spadek sprzedaży detalicznej

20/10/2023

Sprzedaż detaliczna spada, chociaż wyniki są lepsze niż w poprzednich miesiącach. Sytuacja finansowa gospodarstw domowych poprawia się. To będzie sprzyjać odbiciu konsumpcji w najbliższych miesiącach.

Sprzedaż detaliczna we wrześniu była niższa o 0,3% niż w ubiegłym roku. To jednak lepszy wynik niż miesiąc temu, kiedy pogorszenie sięgało 2,7%. Komentarz GUS wskazuje, że wyniki handlu są słabsze w blisko połowie kategorii. Największe spadki odnotowała sprzedaż odzieży i obuwia (-16,3%), prasy i książek (-16,0%) oraz mebli i sprzętu RTV i AGD (-12,2%). Wyższa niż przed rokiem była natomiast sprzedaż paliw (+7,5%) oraz wyniki motoryzacji (+9,8%).

Dołek spowolnienia w handlu jest już prawdopodobnie za nami – wyniki konsumpcji stopniowo poprawiają się. Dane pozbawione wahań sezonowych wskazują na rosnący wolumen sprzedanych dóbr w ostatnich miesiącach. Słabe wyniki sprzedaży w ujęciu rocznym to też po części efekt statystyczny, wynikający napływu uchodźców z Ukrainy w 2022 r. Jego wpływ jednak stopniowo wygasa, dlatego w kolejnych miesiącach wyniki będą lepsze.

Spodziewamy się powrotu do wzrostów w najbliższych miesiącach. Wzrost wynagrodzeń ponownie jest szybszy od inflacji. W efekcie rośnie zamożność konsumentów. Badania koniunktury GUS wskazują, że konsumenci dostrzegają poprawę sytuacji finansowej. Wskaźniki ufności są najwyższe od dwóch lat. To będzie sprzyjać lepszym wynikom w handlu i usługach. Spodziewamy się, że konsumpcja prywatna wzrośnie nawet o 1,5% r/r w bieżącym kwartale i o 2,8% średnio w 2024 r.

***

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 1928 roku. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce.

Kontakt dla mediów:
Dawid Sułkowski
Analityk – zespół makroekonomii
dawid.sulkowski@pie.net.pl
@Dawid_Sulkowski
tel. 48 885 062 001

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę