Nowe europejskie regulacje cyfrowe dotkną rynek reklamy internetowej i aplikacji mobilnych warty w Polsce blisko 14 mld zł

Opublikowano: 23/05/2023

W 2024 r. zaczną obowiązywać wszystkie przepisy przyjętych przez UE w zeszłym roku Akt o usługach cyfrowych (DSA) oraz Akt o rynkach cyfrowych (DMA). Nowe regulacje wprowadzą gruntowne zmiany w funkcjonowaniu internetu, zwłaszcza w obszarze reklamy i działania największych platform. Choć bezpośrednie korzyści i koszty dla polskich firm są niewielkie (przyspieszenie wzrostu PKB o 0,09 pkt proc.), to wymusi zmiany w obszarze ok. 10,5 mld zł rynku reklamy internetowej oraz rynku aplikacji mobilnych, którego wartość szacuje się na 3,2 mld zł – wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego „Europejskie regulacje cyfrowe – wpływ DSA i DMA na przedsiębiorstwa w Polsce”.

Większość treści w internecie dostępnych jest poprzez platformy, które są pośrednikami pomiędzy ich wydawcami, a odbiorcami. Nowe regulacje unijne mają zapewnić uczciwą konkurencję firm działającym w sieci i nie dopuszczać do monopolistycznej pozycji największych z nich. Według badania przeprowadzonego przez Polski Instytut Ekonomiczny, 35 proc. przedsiębiorstw zetknęło się, lub wie o istnieniu problemów z nieuczciwą konkurencją ze strony największych platform.

Regulacje określają odpowiedzialność za publikowane treści, działania algorytmów, a także określają katalog niedopuszczalnych działań.

 „DSA i DMA mogą na nowo ułożyć relacje między największymi platformami, a korzystającymi z nich przedsiębiorcami i użytkownikami internetu. DSA zawiera między innymi szereg nowych wymagań dla platform oferujących zawieranie umów na odległość, czyli przede wszystkim platform e-commerce. Ma to na celu ujednolicenie przepisów rynku wewnętrznego. DMA ma natomiast zapewnić równy dostęp do rynku cyfrowego oraz uczciwe warunki konkurowania wszystkim uczestniczącym w nim firmom. Wpłynie zwłaszcza na rynek reklamy internetowej i rynek aplikacji mobilnych” – mówi Ignacy Święcicki,  Kierownik Zespołu gospodarki cyfrowej PIE.

DSA ma na celu ujednolicenie przepisów rynku wewnętrznego i jest modernizacją i rozszerzeniem unijnej Dyrektywy e-commerce z 2000 r. Reguluje m.in. rynek reklamy internetowej oparty o profilowanie użytkownika wprowadzając chociażby zakaz reklamy profilowanej skierowanej do osób małoletnich czy stosowania tzw „dark patterns” – mechanizmów manipulujących wyborem użytkownika poprzez specyficzne ustawienie interfejsu.

Celem przepisów zawartych w DMA jest zwiększenie konkurencji na rynku cyfrowym, obecnie w wielu obszarach zdominowanym przez wielkie platformy. W obszarze rynku aplikacji mobilnych oznacza to m.in. zapewnienie możliwość korzystania z zewnętrznych systemów płatności oraz korzystanie z alternatywnych sklepów z aplikacjami mobilnymi. W Polsce, podobnie jak na całym świecie, dominującym systemem operacyjnym na urządzeniach mobilnych jest Android (87 proc. rynku) a na drugim miejscu znajduje się iOS (13 proc.) Dominacja dwóch pośredników przekłada się na możliwość pobierania prowizji od twórców aplikacji. Szacuje się, że po wejściu w życie nowych przepisów, wysokość prowizje mogą być niższe o 10-20 proc. Niższe ceny pośredników mogą przełożyć się na obniżkę cen aplikacji dla konsumentów i większe przychody deweloperów. Wartość rynku aplikacji mobilnych w Polsce szacuje się obecnie na ok. 3,2 mld zł.

„Na zmianach wprowadzonych przez oba Akty – DSA i DMA najbardziej skorzystają firmy już obecne w sieci. Dzięki wyrównaniu konkurencji i otwarciu nowych kanałów sprzedaży powiększą swoją przewagę nad firmami nieobecnymi w internecie. Zmiany w prawie cyfrowym mogą również przyczynić do przyspieszenia wzrostu gospodarczego i pozytywnie wpłynąć na zatrudnienie”. – dodaje Krystian Łukasik, starszy analityk w Zespole Gospodarki Cyfrowej.

Szacowane korzyści dla całej Unii, to 76,786 mld EUR dodatkowego PKB do 2030 r. oraz 82 tys. dodatkowych miejsc pracy w skali całej Unii Europejskiej.

W wyniku wejścia w życie obu regulacji szacunkowy wzrost wartości PKB w Polsce do 2030 roku ma wynieść 2,5-3 mld zł.

***

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 1928 roku. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce, z uwzględnieniem sytuacji międzynarodowej.

Kontakt dla mediów:
Ewa Balicka-Sawiak
Rzecznik Prasowy
T: +48 727 427 918
E: ewa.balicka@pie.net.pl

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę