Numer 19/2023, 11 maja 2023 r.

Opublikowano: 11/05/2023

  • Europejscy ekonomiści popierają dalsze zacieśnianie polityki pieniężnej EBC
  • Ile Rosja straci na gazowym kontrakcie z Chinami?
  • Niepewna przyszłość umowy inwestycyjnej z Chinami
  • Jawność wynagrodzeń zmniejsza różnice płac między kobietami a mężczyznami
  • Największe gospodarki UE tracą najwięcej z powodu ekstremalnych zjawisk pogodowych
  • Dlaczego polskie firmy nie biorą udziału w przetargach międzynarodowych?
  • Sztuczna inteligencja wspiera rozwój nowych pracowników
For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę