Numer 8/2022, 24 lutego 2022

Opublikowano: 24/02/2022

Spis treści

  • Konflikty zbrojne dewastują gospodarkę;
  • Czy jesteśmy w stanie zastąpić rosyjski gaz?
  • Polacy chcą używać sprzętu dłużej, niż zaplanowali ich producenci;
  • Nauka zdalna poprawiła poziom informatyzacji, ale jednocześnie przyczyniła się do powstania luki edukacyjnej;
  • Rosnące ceny żywności szczególnie dotkliwe dla osób o niskich dochodach;
  • Zatory płatnicze – nieustająca zmora firm;
  • 4 dni pracy: czy mniej znaczy lepiej?
For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę