Od stycznia do września 2022 r. w Polsce powstało blisko 14 tys. ukraińskich firm

Opublikowano: 10/01/2023

Od początku inwazji Rosji na Ukrainę ponad 1 mln uchodźców znalazło schronienie w Polsce. Ma to swoje odzwierciedlenie w tworzeniu nowych podmiotów gospodarczych w Polsce. Między styczniem a wrześniem 2022 r. powstało 3,6 tys. spółek z kapitałem ukraińskim oraz 10,2 tys. jednoosobowych działalności gospodarczych założonych przez obywateli Ukrainy. 75 proc. badanych firm otworzyło działalność w Polsce, żeby pozyskać środki dla siebie i rodziny. Jednocześnie 66 proc. z nich deklaruje kontynuację działalności w Polsce niezależnie od sytuacji w Ukrainie. To wnioski płynące z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego „Ukraińskie firmy w Polsce po wybuchu wojny w 2022 r.”.

Coraz więcej spółek z kapitałem ukraińskim w Polsce

W Polsce działa obecnie 24,1 tys. spółek z kapitałem ukraińskim, czyli aż 25 proc. wszystkich spółek z kapitałem zagranicznym. Z dostępnych danych wynika, że 2022 r. może być rekordowy pod względem liczby zarejestrowanych spółek z kapitałem ukraińskim. W pierwszych trzech kwartałach 2022 r. powstało już 3,6 tys. podmiotów.

„Od stycznia do września 2022 r. aż 45 proc. nowo zarejestrowanych spółek z kapitałem zagranicznym stanowiły podmioty z udziałem kapitału ukraińskiego, tworząc jednocześnie 7 proc. wszystkich zarejestrowanych w Polsce spółek, zarówno z kapitałem polskim, jak i zagranicznym. W większości są to firmy handlowe (22 proc.), budowlane (19 proc.) i zajmujące się transportem oraz magazynowaniem (14 proc.)” – wskazuje Katarzyna Dębkowska, kierownik zespołu foresightu gospodarczego.

Obywatele Ukrainy zakładają głównie jednoosobowe działalności gospodarcze

Jednoosobowe działalności gospodarcze są dominującą formą prowadzenia działalności biznesowej przez obywateli Ukrainy w Polsce. Od stycznia do września 2022 r. powstało ich łącznie 10 207. Największy przyrost m/m aktywnych jednoosobowych działalności gospodarczych rozpoczynających swoją działalność miał miejsce w kwietniu, kiedy to ich liczba w porównaniu z marcem zwiększyła się niemal trzykrotnie. Na koniec III kwartału 2022 r. liczba ukraińskich firm wpisanych do CEIDG była niemal dwunastokrotnie większa niż w lutym.

„Liczba zakładanych przez obywateli Ukrainy jednoosobowych działalności gospodarczych w 2022 r. rosła lawinowo z miesiąca na miesiąc. Największy skok nastąpił w pierwszych tygodniach od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji – w kwietniu 2022 r. takich firm na polskim rynku było już 4,5 raza więcej niż w styczniu. We wrześniu 2022 r. – 2,6 raza więcej niż w kwietniu. Wśród branż dominuje budownictwo (24 proc.), informacja i komunikacja (16 proc.) i usługi (14 proc.). Warto też odnotować, że właścicielkami 41 proc. ukraińskich jednoosobowych działalności gospodarczych są kobiety” – mówi Anna Szymańska, analityk zespołu foresightu gospodarczego w PIE.

Większość ukraińskich firm zostanie w Polsce

Z badania PIE wynika, że w 75 proc. przypadków najsilniejszym motywem skłaniającym do otwarcia biznesu w naszym kraju była konieczność pozyskania środków na utrzymanie siebie i rodziny. W drugiej kolejności respondenci wskazywali na bliskość kulturową i łatwiejszą komunikację językową niż w innych krajach (63 proc. wskazań).

Zdaniem 66 proc. respondentów działalność w Polsce będzie kontynuowana niezależnie od sytuacji w Ukrainie. Tylko 4 proc. przebadanych firm zamierza zakończyć swoją działalność w Polsce i wrócić do Ukrainy, jak tylko sytuacja na to pozwoli. Najczęściej w Polsce chcą pozostać przedstawiciele innych usług (43 proc.), budownictwa (17 proc.) oraz informacji i komunikacji (13 proc.). Przedsiębiorcy planujący powrót do Ukrainy reprezentują branżę informatyczną.

„Zakończenie wojny raczej nie będzie oznaczać, masowego zamykania bądź przenoszenia działalności gospodarczej do Ukrainy. Choć 40 proc. ukraińskich firm odczuwa brak doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce jako barierę, większość badanych zamierza kontynuować swoją działalność w Polsce i rozwijać współpracę z polskimi partnerami. Przedsiębiorcy ukraińscy w Polsce chcą też uczestniczyć w przyszłej odbudowie Ukrainy” – wskazuje Katarzyna Dębkowska.

 ***

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 1928 roku. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, gospodarka światowa, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce, z uwzględnieniem sytuacji międzynarodowej.

Kontakt dla mediów:
Ewa Balicka-Sawiak
Rzecznik Prasowy
T: +48 727 427 918
E: ewa.balicka@pie.net.pl

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę