Sprzedaż detaliczna: Słabe wyniki sprzedaży i budownictwa

22/06/2023

Sprzedaż detaliczna w maju skurczyła w porównaniu do ubiegłego roku. To efekt spadku realnych wynagrodzeń, dodatkowo wzmacniany przez odpływ części uchodźców z Ukrainy. Spadek inflacji sprzyjać będzie poprawie wyników w kolejnych miesiącach.

Sprzedaż detaliczna spadła w maju o 6,8% – mniej niż miesiąc wcześniej (7,3%). To już czwarty miesiąc z rzędu, kiedy wyniki handlu spadają w ujęciu rok do roku. Komentarz GUS wskazuje, że spada wolumen we wszystkich kategoriach handlu. Wciąż mocno spada sprzedaż paliw (-11,8%), sprzętu RTV i AGD (-14,8%) oraz sprzedaż prasy i książek (-15,2%).

Spadek siły nabywczej wynagrodzeń wpłynął na ograniczanie wydatków przez konsumentów. Na niekorzyść handlu działa także odpływ migrantów z Ukrainy rzutujący na statystyki. W najbliższych miesiącach sprzedaż nie będzie się dalej kurczyć, chociaż wyniki pozostaną słabe. Jednak spadek inflacji i prognozowany realny wzrost wynagrodzeń w drugiej połowie roku będą wspierać poprawę konsumpcji. Badanie koniunktury konsumenckiej wskazuje na systematyczną poprawę oceny sytuacji finansowej gospodarstw domowych w przyszłości.

Produkcja budowlana spadła o 0,7%. Rośnie budowa obiektów inżynierii cywilnej (+9,1%), słabe wyniki obserwujemy w budowie domów i mieszkań (-12,2%).  W kolejnych miesiącach czeka nas odbicie inwestycji deweloperskich, choć wyniki będą słabsze niż w okresie dobrej koniunktury. W maju liczba nowo udzielonych pozwoleń na budowę była o 39,8 proc. niższa niż rok temu. Prefinansowanie środków z KPO przez Polski Fundusz Rozwoju wpłynie pozytywnie na inwestycje w projekty infrastrukturalne.

***

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 1928 roku. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce.

Kontakt dla mediów:
Sebastian Sajnóg
Analityk – zespół makroekonomii
Email: sebastian.sajnog@pie.net.pl
Twitter: @BastianSajnog
Telefon. 501 837 748

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę