PKB: Dołek spowolnienia za nami

31/08/2023

Polska gospodarka osiągnęła dołek spowolnienia w II kwartale. W II połowie roku wydatki konsumpcyjne ponownie zaczną rosnąć wraz ze spadkiem inflacji. Wciąż będziemy obserwować dobre wyniki inwestycji. Łącznie w całym roku gospodarka powiększy się o około 0,6%.

Główny Urząd Statystyczny potwierdził spadek PKB w II kw. o 0,6%r/r. To jednak dołek spowolnienia. Począwszy od III kwartału powinniśmy zobaczyć powrót do wzrostu – spodziewamy się stopniowego odbicia wydatków konsumpcyjnych na dobra trwałe i usługi. Polską gospodarkę dalej będzie wspierać też pozytywne saldo eksportu netto. Mankamentem pozostaną niższe inwestycje – wzrost nakładów przedsiębiorstw zwolni po udanej I połowie roku.

W II połowie roku tempo wzrostu gospodarczego będzie przekraczać 1%r/r. Komentarze wszystkich instytucji międzynarodowych wykluczają możliwość kontynuacji spowolnienia. W porównaniu do bieżących wyników zdecydowanie lepsze będą też perspektywy pozostałych państw Unii Europejskiej. Dlatego w całym 2023 r. wzrost PKB wyniesie ok. 0,6%. Wynagrodzenia ponownie rosną szybciej od inflacji, co wspomoże wydatki konsumpcyjnie. Zobaczymy też większy wzrost wydatków publicznych: zarówno konsumpcyjnych, jak i inwestycyjnych.

Tempo wzrostu przyśpieszy wyraźniej w przyszłym roku. Spodziewamy się wyników w okolicach 2,2%. Wydatki konsumpcyjne prawdopodobnie będą rosły w dobrym tempie z uwagi na wsparcie fiskalne rządu. Niepewność towarzyszy inwestycjom. Zmiana perspektywy wydatkowania środków z UE może ograniczyć aktywność samorządów oraz części przedsiębiorstw.

***

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 1928 roku. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce.

Kontakt dla mediów:
Jakub Rybacki
Analityk – zespół makroekonomii
jakub.rybacki@pie.net.pl
@jakubrybacki2
tel. 48 512 275 365

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę